Zakończenie aukcji wzrastającymi cenami samców czarnych i mahogenów

Czerwcowa aukcja Saga Furs została zakończona bardzo dobrą sprzedażą samców czarnych i mahogenów. Ceny sprzedanych na aukcji skór norczych były ogólnie rzecz biorąc znacznie wyższe od ostatnich międzynarodowych notowań i wzrastały z dnia na dzień. Trend ten stanowi przesłankę dla dalszej kontynuacji wzrostu.

Oferta czarnych samców została sprzedana w całości po cenach 15% wyższych od cen aukcji marcowej Saga Furs. Ceny samców mahogenów wzrosły 10% w porównaniu do kwietniowych europejskich notowań. Chiny były w dalszym ciągu głównym rynkiem zbytu, skóry sprzedano również do Korei i Europy.

Saga Furs sprzedała 3 mln skór norczych i ponad 800 000 skór lisich i jenocich. Wartość sprzedaży wyniosła 126 mln euro. W aukcji uczestniczyło ponad 600 kupców ze wszystkich rynków. Ponad połowę stanowili kupcy z Chin, wielu z nich było nowymi klientami.

Dziękujemy wszystkim klientom za wsparcie w czasie aukcji. Następna aukcja Saga Furs odbędzie się w dniach 18-23 września.

17.06.2016