Fortsatt stigande minkpriser vid Saga Furs Oyj:s auktion

Vid Saga Furs Oyj:s internationella auktion som avslutades i dag bjöds ut nästan tre miljoner Saga® -minkskinn och knappt en miljon Saga® -räv och –finnsjubbskinn, och utbuden såldes till nästan hundra procent. Det totala värdet på förmedlingsförsäljningen var nästan 126 miljoner euro.

Över 600 kunder från alla de viktigaste marknadsområdena deltog i auktionen. Över hälften av kunderna kom från Kina, och bland dem fanns återigen många helt nya kunder. Förutom de kunder som var på plats deltog dessutom hundratals kunder från olika delar av Kina i auktionen via internet.

”Den hundraprocentiga försäljningen och de stigande prisnivåerna är tecken på att förtroendet håller på att återställas på minkmarknaderna. Detta är en indikation på att branschen nu tror att överproduktionsläget börjar jämna ut sig. Med tanke på framtiden är det dock avgörande hur detaljhandeln med minkplagg förlöper på de viktigaste marknadsområdena under den kommande vintersäsongen. Gällande rävskinnen har marknadsläget först börjat klarna”, berättar verkställande direktör Pertti Fallenius.

Minkskinnen såldes till nästan hundra procent, och medelpriset på Saga® –hanminkskinnen var 31 euro och på Saga® –honminkskinnen 20 euro. Denna gång omfattade sortimenten även hela försäljningssäsongens samtliga skinn av de mindre storlekarna. Prisnivån steg klart under auktionens gång, och priset på Mahogany-hanminkskinnen som såldes under den sista auktionsdagen steg tio procent. Under hela auktionen såldes de korthåriga velvet-skinnen av hög kvalitet till högre prisnoteringar jämfört med auktionen i Köpenhamn.

Hongkong/Kina var långt tongivande vid auktionen, men avsevärda inköp gjordes även av Korea och den europeiska modeindustrin.

Saga Furs Oyj:s nästa auktion ordnas den 18-23.9.2016.

Tilläggsinformation: Modeaffärsverksamhetsdirektör Tia Matthews, tel. 040 8020 878

17 juni 2016