Kestävä kehitys

Pidämme kestävää kehitystä ensisijaisen tärkeänä läpi koko yritystoimintamme arvoverkoston. Olemme päättäneet ottaa entistä järjestelmällisemmän lähestymismallin kestävään kehitykseen johtun kansainvälisten toimintojemme laajetumisesta, kiristyvästä lainsäädäntöympäristöstä ja sidosryhmiemme asettamista odotuksista. Ensimmäisiä toimenpiteitä on ollut niiden alueiden priorisointi, joissa yritystoiminnallamme on suurimmat vaikutukset. Näitä ovat tarhojen sertifiointi, nahkojen jäljitettävyys, eläinten hyvinvointi ja koko toimitusketjun läpinäkyvyys.

Saga Furs julkaisi eettiset toimintaohjeet

Saga Furs on päättänyt toimia entistä läpinäkyvämmin vastatakseen eri sidosryhmien odotuksiin ja muuttuviin säädöksiin. Saga Furs on julkaissut eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct), jonka jokainen työntekijä on allekirjoittanut.

Lue lisää