Eettiset toimintaohjeet

Saga Furs julkaisi eettiset toimintaohjeet

Saga Furs on päättänyt toimia entistä läpinäkyvämmin vastatakseen eri sidosryhmien odotuksiin ja muuttuviin säädöksiin. Saga Fursin yritysvastuun vetäjät yhdessä yhtiön ylimmän johdon kanssa, ovat julkaisseet uudet eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct), jonka jokaisen työntekijän on allekirjoitettava. Yhtiön hallitus hyväksyi eettiset toimintaohjeet ensimmäisen neljänneksen aikana (2017).

Dokumentoimme tavat, miten jo toimimme

Saga Furs on aina sitoutunut toimimaan lakien ja korkeimpien eettisten normien mukaisesti kaikilla markkinoilla, kulttuureissa ja maantieteellisillä alueilla, joissa yhtiöllä on liiketoimintaa. Toimintaohjeiden kehittämisessä emme ole ryhtyneet rakentamaan uutta toimintatapaa, vaan lähinnä vahvistamaan ja dokumentoimaan sen miten jo nyt toimimme – ja niin, että se on selkeästi ymmärrettävä ja kaikkien Saga Fursin työntekijöiden saatavilla.

Toimintaohjeiden viestintä

Saga Fursin toimintapa tämän ohjeistuksen täytäntöönpanossa on avoin ja oikeudenmukainen. Suomalainen Saga Furs harjoittaessaan liiketoimintaa ympäri maailmaa useiden muiden kulttuurien kanssa kohtaa myös tulkintakysymyksiä, joissa edellytetään tasapainoa paikallisten kulttuuritarpeiden ja maailmanlaajuisten suuntaviivojen sekä standardien välillä.

Eettisillä toimintaohjeilla ei kuitenkaan ole merkitystä mikäli työntekijät eivät ymmärrä sitä ja toimi sen mukaisesti. Saga Furs on järjestänyt työntekijöille pakollisen koulutuksen ja tehnyt ohjeistuksesta esitteen. Ohjeistuksessa käydään läpi omaan työhön liittyvät keskeiset eettiset riskit sekä kerrotaan minkä takia tämä on tärkeää yrityksen menestyksen kannalta.

Vaikka turkiskaupan toimitusketju on pitkä ja monitahoinen, ja siihen kuuluu usein paikallisia toimittajia eri maista, on Saga Furs sitoutunut edistämään toimintaperiaatteidensa mukaisia periaatteita liikekumppaneidensa kanssa lisätäkseen vastuullista toimintaa koko toimitusketjussa.

Saga Fursin eettisten toimintaohjeiden 7 perusperiaatetta ovat:

Etiikka ja laki
Oikeudenmukainen työsuhde
Oikeudenmukaiset sopimuskäytännöt
Toimitusketju ja eläinten hyvinvointi
Ympäristö ja ilmastonmuutos
Läpinäkyvyys ja raportointi
Yhteiskuntavastuullinen yritys