Eläinten hyvinvointi ja terveys turkistiloilla

Turkiseläinten hyvinvointi ja terveys

Saga Furs pyrkii aktiivisesti parantamaan eläinten hyvinvointia. WelFur-sertifiointi on tärkein väline eläinten hyvinvoinnin mittaamisessa, mutta myös Saga-sertifioinnissa on mittareita eläinten hyvinvoinnin ja terveyden arviointiin.

Kansainvälinen muotiteollisuus on erittäin kiinnostunut turkiseläinten kasvatusolosuhteista. Tukeakseen kumppaneitaan Saga Fursilla on oltava keinot ohjata tätä työtä, mutta arvoketjun sisällä eläinten hyvinvointi on kuitenkin viime kädessä osa yksittäisen turkistarhaajan ammattitaitoa.

Eläinten hyvinvointi- ja terveystarkastuksia on tehty turkistarhoilla vuodesta 2001. Tässä sertifiointi on osoittautunut parhaaksi työkaluksi: se on Suomen tärkein turkiseläinten hyvinvointiin liittyvä johtamisjärjestelmä. Vuonna 2005 aloitettu sertifiointi on kattava laatujärjestelmä, jossa painotetaan vahvasti eläinten hyvinvointia ja terveyttä. Vuodesta 2017 Saga-sertifiointi on sisältänyt WelFur-arvionnin, joka on tiedeperusteinen kriteeristö eläinten hyvinvoinnille. Loppuvuodesta 2021 WelFur on otettu osaksi Furmark-sertifiointijärjestelmää, joka sisältää useita paikallisia sertifioinitiohjelmia aidoille turkiksille. Saga Fursin rooli Furmarkissa on varmistaa, että tuottajien puolesta huutokaupoissa myymämme nahat ovat sertifioituja. Tarjoammalla sertifioituja nahkoja Saga Furs osoittanut sitoutumisensa eettiseen turkistuotantoon.

Eläinten hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamiseksi Saga Furs odottaa kaikkien turkistilojen täyttävän Euroopan neuvoston turkistarhauksen suositukset tai vastaavat kansalliset tai alueelliset määräykset tai standardit. Lisäksi yhtiö pidättää oikeuden olla myymättä nahkoja, jotka eivät noudata voimassa olevaa tarhauksen lainsäädäntöä tai standardeja tai jotka ovat peräisin alueilta, joilla ei ole vastaavaa lainsäädäntöä tai standardeja.

Tämä pätee myös tilanteisiin, joissa turkistila tai sen omistajat tukevat turkistuotantoa maassa tai alueella, jolla ei ole edellä mainittuja standardeja. Saga Furs seuraa, että yhtiön asettamat ehdot täyttyvät. Tällöin myös Sagalle myyntiin annetut nahat, jotka eivät täytä Saga Fursin kriteerejä, palautetaan omistajalle.

Hyvinvointi ja terveys ovat osa laatua

Eläinten hyvinvointi ja terveys ovat ehdoton edellytys korkealaatuiselle eläinten kasvatukselle. Sertifioiduilla turkistiloilla eläinten hyvinvointia edistetään välittömin ja ennaltaehkäisevin toimenpitein, joita ovat muun muassa:

  1. Tartuntatautien leviämistä valvotaan
  2. Tilalla noudatetaan FFBA: n rokotussuosituksia
  3. Eläinten terveyttä seurataan päivittäin (asiakirjat)
  4. Turkiseläimet lopetetaan kotitilalla

Lue lisää:
Tilasertifiointi
Welfur
Jäljitettävyys

 

Turkistarhaaja Isosaari: “Laatusertifiointi on elintärkeää elinkeinolle”