Turkistuottajia tapaamassa

Haastattelu: Björn Eriksson,Laatupäällikkö

”Vaadimme nahkojen toimittajilta samaa rehellisyyden tasoa kuin odotamme itseltämme.” Björn Eriksson, laatupäällikkö

Björn Eriksson vastaa laadusta Saga Fursin Pohjoismaiden tuottajayhteistyössä ja tekee tilojen sertifiointitarkastuksia Euroopassa. Eriksson on itsekin ollut turkistuottaja, joten hän ymmärtää hyvin tuottajien arjen. ”Tiedän, miltä heistä tuntuu ja mitkä ovat heidän pääasialliset haasteensa. Osaan puhua heidän kieltään”, Eriksson sanoo.

Vaikka Saga Furs on huutokauppayhtiö, Eriksson tiimeineen tietää, että tuottajien yhteisten eettisten periaatteiden rikkomukset ovat edelleen uhka yhtiön maineelle. ”Tästä syystä meillä on todella tiukka sertifiointi- ja auditointiohjelma.”

Useimmissa tapauksissa tuottajat ovat erittäin vastuullisia ja heillä on tiloillaan ja toimipaikollaan erinomaiset terveys- ja turvallisuuskäytännöt. Muutamat tilat pyrkivät myös ympäristöystävälliseen ja tehokkaaseen energiankäyttöön sekä hyödyntävät edistyksellisiä teknologioita.

Eriksson kollegoineen on laajentamassa sertifiointikriteerejä tilojen yleisilmeeseen, joka voi hänen mukaansa olla pettävä. ”Tuottajalla, joka on aina pitänyt huolta ympäristöstä ja eläinten hyvinvoinnista, voivat jäädä paikat epäsiisteiksi. Siitä voi jäädä huono vaikutelma vierailijoille.” Läpinäkyvyyden hengessä tilat avaavat oviaan yhä enemmän vierailijoille, esimerkiksi suurille muotiteollisuuden konserneille.

Eriksson kertoo, että tiloilta on saatu paljon tietoa niille tehdyistä valtion terveys-, hyvinvointi- ja kiinteistötarkastuksista. Hänen on myös tarkastettava tuottajan kirjanpitoa ja käytävä laatukeskustelu hänen kanssaan.
”Minun on varmistettava, että heidän rutiininsa täyttävät meidän heille asettamat kriteerit. Varmistan myös, että he toimivat kuten olemme kertoneet asiakkaillemme heidän toimivan.”

Eriksson kertoo, että kentällä ollessaan hän ei mielellään seuraa tuottajan perässä sinne, minne hänet halutaan viedä. Hän kulkee mieluummin itsenäisesti sekä tarkkailee eläimiä ja niiden elinolosuhteita erittäin läheltä saadakseen oman mielikuvan koko toiminnasta.

Maaliskuussa Saga Furs kasvatti etumatkaansa tarjoamalla sataprosenttisesti sertifioituja minkinnahkaeriä. Eriksson oli paikalla huutokaupassa, jossa oli mukana myös suuria muotibrändiasiakkaita. Vaikka täysin sertifioitujen erien hintapreemio ei ollut kokonaisuudessaan suuri, Eriksson näki merkkejä uudesta suunnasta. ”Huutokaupassa näimme, että suuria brändejä edustavat välittäjät olivat erittäin kiinnostuneita sataprosenttisesti sertifioiduista eristä.”