Sitoutuminen puhtaampiin meriin

Haastattelu: Jussi Peura, Tutkimusjohtaja, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitty ry (ProFur)

Saga Fur on emoyhtiönsä ProFurin kautta sitoutunut vuonna 2017 Baltic Sea Action Groupin (BSAG) avulla vähentämään turkistilojen lannan vaikutuksia vesistöihin. Toimialan yhteisessä hankkeessa tutkitaan jätteiden tehokkaampaa käsittelyä ja etsitään vaihtoehtoisia kaupallisia ratkaisuja erityisesti eläinten lantaan sisältyvän fosforin uudelleenkäyttöön.

Jäteperäinen fosfori

”Fosfori on rajallinen luonnonvara”, ProFurin tutkimusjohtaja Jussi Peura kertoo. Fosforia kaivetaan ja myydään teollisuudelle, ja maailmanlaajuisten varantojen odotetaan loppuvan tulevina vuosikymmeninä. Peura kertoo, että nykyisin tuottajien ei ole taloudellisesti kannattavaa erottaa fosforia jätteestä myytäväksi. Sen sijaan liitto etsii yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin kanssa muita lyhyen ja pidemmän aikavälin ratkaisuja.

Lyhyen aikavälin tutkimus

  • luoda turkiseläinten kasvattajien yhteinen käytäntö lannan keräämiseen kompostointiyrityksille
  • kehittää tuottajien koulutusjärjestelmä, joka tutkii tehokkaampia tapoja toimia yhdessä toimialana valumavesien sisältämän fosforin ympäristövaikutusten ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

Pidemmän aikavälin tutkimus

  • tutkii, miten typpi haihtuu ilmaan eläinten ulosteista lisäten kasvihuonekaasupäästöjä, ja etsii tapoja lisätä typpeä sitovaa ainetta eläinten jätteisiin. Tämä tekisi siitä houkuttelevan lannoitetuotteen maataloudessa.
  • kokeilee biohiilen lisäämistä eläinjätteeseen sitomaan kosteutta ja estämään fosforin haihtumisen ilmakehään. Tavoitteena on luoda toteuttamiskelpoinen tulevaisuuden polttoainelähde.

Fosfori ja eläinrehu

Monet eivät tiedä, että turkistoimiala edistää meren puhtautta: ”Kalastusjäte, josta tehdään terveellistä rehua turkiseläimille, sisältää paljon fosforia”, Peura selittää.  Suuri osa fosforista kulkeutuu eläimen turkkiin, jonka fosforipitoisuus on erittäin suuri.

Jussi Peura tekee yhteistyötä BSAG:n ja toimialan kanssa maksimoidakseen yhteistyömahdollisuudet ja tunnistaakseen liiketoimintamahdollisuuksia, jotka ovat liiketoiminnan ja ympäristön kannalta järkeviä.