Kuljetusten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Haastattelu: Jyri Somersalo, Kuljetusvastaava

Jyri Somersalo valvoo nahkojen kuljetusta Saga Fursin päävarastosta ulkoisiin varastotiloihin. Kunnossapidossa työskentelevän kollegansa Mikan tavoin Somersalo kertoo sitoutuneensa löytämään logistisia säästöjä kaikkialta, missä niitä voi olla.
”Työssäni etsin koko ajan tapoja pienentää ympäristövaikutuksia”, Somersalo vahvistaa, ”ja yleensä se tarkoittaa myös aika- ja tietysti kustannussäästöjä.”

Tilankäytön optimoimiseksi tuotannossa on kehitetty järjestelmä, jossa nahat puristetaan pakattaessa puoleen alkuperäisestä koostaan. ”Tämä menetelmä lisää kuljetuskohtaista kapasiteettia ja vähentää hiilidioksidipäästöjä ja energiankulutusta.”

Viime aikoihin asti Jyri on vastannut liikenteestä, joka on kulkenut edestakaisin kolmeen eri etäisyyksillä olevaan ulkoiseen varastoon. Kun Saga Fursin pääkonttorin vierestä vapautui tila, voitiin luopua kauimpana sijaitsevasta varastosta. Uusi varasto otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta, ja Jyri on ollut kiireinen laskiessaan kuljetusmatkojen vähenemistä. Hänen laskelmiensa mukaan kuljetuskustannukset ja kuljetusten päästöt laskevat 20 prosenttia edellisvuodesta.

Somersalon kollegat kierrättävät 98 prosenttia kartonkipakkauksista, joissa nahat toimitetaan huutokauppoihin – arviolta 80 tonnia vuodessa. Loput materiaalista käytetään sisäisesti uudelleen.

Vaikka yhtiön energiankulutuksen kokonaismäärässä nämä säästöt eivät ole suuria, tulokset motivoivat Somersaloa: ”Se ei ole paljon yleisesti ottaen, mutta silti vaivan arvoista.”