Ihmiset

Eettiset toimintaohjeet: Dokumentointi tekemisestämme

Haastattelu: Juha Huttunen, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja

”Emme luo uutta toimintatapaa toimintaohjeilla vaan pikemminkin vahvistamme ja dokumentoimme sen, mitä jo teemme.” 

Saga Furs on päättänyt keskittyä entistä enemmän läpinäkyvyyteen vastauksena muuttuviin säädöksiin, kansainväliseen laajenemiseen ja sidosryhmien lisääntyneisiin odotuksiin. Tähän liittyen Saga Fursissä on laadittu kirjalliset eettiset toimintaohjeet, joihin jokaista työntekijä pyydetään sitoutumaan. Yhtiön hallitus hyväksyi eettiset toimintaohjeet vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, ja ne on juuri lanseerattu sisäisesti.

”Saga Furs on sitoutunut toimimaan lain säädösten mukaisesti ja noudattamaan tiukimpia eettisiä normeja kaikissa kulttuureissa ja kaikilla markkinoilla ja maantieteellisillä alueilla, joilla toimimme,” varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Juha Huttunen kertoo. ”Emme luo uutta toimintatapaa laatimalla toimintaohjeita, vaan pikemminkin vahvistamme ja dokumentoimme sen, mitä jo teemme – tavalla, joka on selkeä ja kaikkien Saga Fursin työntekijöiden saatavilla.”

Saga Furs ei ole pelkästään vahvasti sitoutunut noudattamaan kaikkia yhtiön liiketoimintaan liittyviä lakeja ja määräyksiä vaan myös menemään pidemmälle aina, kun se on mahdollista. ”Tavoitteemme on olla toimialan johtaja eettisyydessä ja vastuullisuudessa, ja tämä on sen mukaista”, Huttunen vahvistaa.

Saga Fursin eettisten toimintaohjeiden 7 perusperiaatetta:

1. Eettisyys ja laki
2. Oikeudenmukaiset työehdot
3. Reilu kauppa
4. Toimitusketju ja eläinten hyvinvointi
5. Ympäristö ja ilmastonmuutos
6. Läpinäkyvyys ja raportointi
7. Hyvä yrityskansalaisuus

 

 

Oikeudenmukaiset työehdot

Haastattelu: Marjatta Paunonen, henkilöstöjohtaja

”Osallistumme kaikki turvallisen, avoimen ja monimuotoisen työpaikan rakentamiseen, mikä motivoi henkilökohtaista kasvua ja ammatillisia tuloksia.”

Saga Furs kannustaa terveelliseen ja turvalliseen työpaikkaan, jossa kaikkia kunnioitetaan taustastaan riippumatta. Saga Fursilla edistetään henkilökohtaisia saavutuksia ja ammatillista kasvua, minkä seurauksena liiketoimintamme voi menestyä.

”Saga Fursin suurin voimavara on henkilöstö”, henkilöstöjohtaja Marjatta Paunonen vahvistaa. ”Ansaitsemme toistemme ja sidosryhmiemme kunnioituksen tarjoamalla terveellisen, turvallisen ja tasa-arvoisen työympäristön.”

Uusi monitilatoimisto tiimityöhön

Joulukuussa 2016 yhtiön Vantaan pääkonttorin toimistotyöntekijöille tarjottiin mahdollisuutta muuttaa uuteen yhteiseen monitilatoimistoon. Paunosen mukaan tila herätti paljon kiinnostusta, ja 18 työntekijää päätti muuttaa sinne. Tila on kokeilupilotti, jossa tutkitaan monitilan laajentamista yrityksen muihin toimistotiloihin.

Ennen uuden monitilatoimiston käyttöönottoa sinne muuttaneet työntekijät olivat mukana vaikuttamassa materiaalivalintoihin, työpisteiden asetteluun ja muihin toimistoympäristön yksityiskohtiin. Työympäristössä tapahtuneita suuria muutoksia on ergonomisten sähköisten työpöytien käyttöönotto, ja niitä on tarjottu myös muille Vantaan työntekijöille.

Monitilatoimistoon muuttaneet työntekijät ovat itse laatineet yhteiset säännöt avotoimistotyöhön. Esimerkkejä säännöistä ovat puhelujen soittaminen neuvotteluhuoneista oman työpisteen sijaan ja neuvotteluhuoneiden varauskäytäntö. Avokonttoriin siirtymisen lisäksi Saga Fursin johto tutkii mahdollisuutta työntekijöiden etätyöskentelyn laajentamiseen.

”Yhteiskeskusteluissa saatu palaute kokemuksista on ollut pelkästään positiivista. Työntekijät ovat huomanneet, että vuorovaikutus on lisääntynyt ja vahvistunut muuton jälkeen.”

Toimintaohjeet

Tämän vuoden suurimpia saavutuksia ovat olleet vuoden 2017 jälkipuoliskolla lanseeratut Saga Fursin uudet eettiset toimintaohjeet. Ne muodostavat viitekehyksen yhtiön kaikelle toiminnalle ja asettavat käyttäytymisnormit kaikille toimintaohjeet allekirjoittaneille työntekijöillemme. Tämä sisältää myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, jotka sitoutuivat ensimmäisinä toimintaohjeisiin.

Toimintaohjeiden käyttöönotto

Paunosen mukaan toimintaohjeiden käyttöönotto on meneillään. Se alkoi sisäisestä tiedotustilaisuudesta esimiehille, mitä seurasi koko yhtiön kattava sisäinen lanseeraus ja avoin foorumi, jota veti toimitusjohtaja. Työntekijöillä on nyt mahdollisuus tutustua toimintaohjeisiin itsenäisesti sekä esimiestensä ja tiimiensä kanssa.

Verkkokoulutus tukena

”Toimintaohjeet eivät kuitenkaan ole minkään arvoisia, elleivät työntekijämme ymmärrä niitä ja toimi niiden mukaan”, Paunonen sanoo. Saga Furs on jokaisen työntekijän ymmärryksen ja noudattamisen edistämiseksi kehittänyt myös toimintaohjeita käsittelevän verkkokoulutuksen, jossa on useita esimerkkejä ohjeiden seitsemästä periaatteesta. ”Se on auttanut työntekijöitämme ymmärtämään paremmin toimintaohjeiden kieltä ja oppimaan, miten estää mahdolliset toimintaohjeiden rikkomukset.”

Esite työntekijöille

Koulutuksen lisäksi Saga Fursin työntekijöille on tehty kirjallinen esite, joka auttaa toimintaohjeiden ymmärtämisessä ja noudattamisessa. Esite yhdistää keskeiset eettiset riskit työssä ja kertoo selvästi, miksi toimintaohjeet ovat tärkeitä heille ja yhtiön menestykselle. Se toimii myös työntekijöiden pikaoppaana niin, että he tietävät, mitä etsiä ja kenen puoleen kääntyä, jos heillä on huolia tai he ovat epävarmoja parhaasta menettelytavasta tietyssä tilanteessa. Jokaiselle toimintaohjeiden seitsemästä periaatteesta on nimetty omistaja ja yhteyshenkilö.

 
 

SAIRAUSPOSSAOLOT:

% teoreettisesta säännöllisestä työajasta

Koko yritys Kausityöntekijät Vakituiset työntekijät
Kausi 15 4,49 6,13 2,50
Kausi 16 4,05 5,44 2,33
TAPATURMAT   2016/2017
(12 kuukautta)
 2016/2015
(12 kuukautta)
Tapaturmat 12
; ilman työmatkatatapaturmia ***)
; joista vähintään 1 pv sairauspoissaolo 7 7
Työmatkatapaturmat 8 11

 

 

TAPATURMATAAJUUS 2016/2017
(12 kuukautta)
2016/2015
(12 kuukautta)
Tapaturmataajuus **) 15 19
Keskivahinko: 194€ 829€
  • työtapaturma, ilman työmatkatapaturmia
173€ 785€
  • työmatkatapaturmat
230€ 983€
Sairauspäivätaajuus *) 139 209
Sairauspäivät vahinkoa kohti 4 4

 

***)  Tapaturmissa mukana kaikki kirjatut työpaikkatapaturmat

**)  Tapaturmataajuuden (työpaikkatapaturmat, jotka johtivat vähintään yhden päivän sairauspoissaoloon miljoonaa tehtyä työtuntia kohden)

Laskentakaava: työpaikkatapaturmat * 1 000 000/tehdyt työtunnit.

*) Tapaturmista aiheutuneet sairauspoissaolopäivät * 1 000 000/tehdyt työtunnit.

 

Työkykyvalmennus
Kahden viime vuoden aikana Saga Furs on panostanut työntekijöiden henkilökohtaiseen hyvinvointiin liittyvään valmennukseen. Vuosien 2016–2017 aikana valmennusta tarjottiin toimihenkilöille ja ylemmille toimihenkilöille. Ohjelman aluksi kunkin osallistujan työkuormitus ja nykyinen terveydentila arvioitiin. Arviointiin sisältyi työntekijän vuorokausirytmi kuten riittävän liikunnan määrä, ravitsevat ja säännölliset ateriat ja ennen kaikkea palautuminen ja uni. Osallistujat valitsivat alueet, joilla he halusivat kehittyä, ja päättivät henkilökohtaisista tavoitteista, jotka usein liittyivät työhön erityispiirteisiin. Pienissä valmennusryhmissä työntekijät voivat löytää uusia tapoja kehittää työtään samalla kun he asettavat henkilökohtaiset tavoitteensa valmennukselle. Pienryhmät tapasivat valmentajansa kuusi kertaa. Työntekijöillä on ollut käytössä myös tauko-ohjelma, joka opastaa ja muistuttaa taukojen tärkeydestä.

“Kilometrikisa” 

Yhtiö tukee työntekijöiltä tulevia aloitteita. Onnistunut esimerkki oli yhtiön osallistuminen Kilometrikisaan neljättä kertaa. Saga Furs osallistui touko–syyskuussa 2017 alueelliseen kilpailuun, joka pyrki edistämään työmatkapyöräilyä ja kannustamaan työntekijöitä terveelliseen, vähähiilidioksidiseen elämäntapaan. Saga Fursin pääkonttorilla on pyörätelineet, suihkut ja pukuhuoneet, jotka mahdollistavat työntekijöiden osallistumista työmatkapyöräilyyn. Luonnonvoimia uhmaaville on jopa erillisiä kuivatuskaappeja kosteiden ulkovaatteiden kuivattamiseen.

– 18 osallistujaa

– Keskimäärin 404,6 km/henkilö

– Yhteensä 6 877,6 km

– 31,82 päivää/henkilö

– Yhteensä 541 päivää

– 481 litraa bensiiniä säästyi

– CO2-päästöjä vältettiin 1 202 kg

Saga Furs on sitoutunut vahvasti noudattamaan eettisiä normeja ja kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja kaikissa yrityksen toimintamaissa. Näihin sisältyy esimerkiksi lahjontaa ja muuta korruptiota, laittomia maksuja ja aggressiivista verosuunnittelua estävät lait sekä reilun kilpailun edistämistä koskevat lait. Saga Fursin tavoitteena ei ole pelkästään noudattaa lakia vaan olla toimialan johtaja eettisessä ja vastuullisessa liiketoiminnassa.