Kestävän kehityksen olennaisuus

Kestävän kehityksen olennaisuus

Saga Fursin kestävän kehityksen mukaista toimintaa edistää yrityksen strategia sekä keskitetty lähestymistapa, joka perustuu toimintamme ja ydinsidosryhmiemme tärkeimpien yritysvastuun näkökohtien arviointiin.

Vuonna 2016 Saga Fursin yritysvastuutiimi istui alas yrityksen johdon ja valittujen sidosryhmien kanssa arvioimaan uudelleen Saga Fursin toiminnan olennaiset vastuullisuuteen liittyvät ulottuvuudet.

Arvioinnissa otettiin huomioon sidosryhmien odotukset ja niiden todetut tai mahdolliset vaikutukset toimintamme onnistumiselle. Haastattelimme yrityksen johtoa ja asiantuntijoita sekä teimme syvällisen analyysin kestävän kehityksen trendeistä, riskeistä ja parhaista käytännöistä. Saga Fursin johto hyväksyi lopulliset tulokset ja toteuttamissuunnitelman. Tämä tutkimus jatkoi Saga Fursissa viimeksi vuonna 2013 toteutetun laaja-alaisen olennaisuusanalyysin viitoittamalla tiellä.  Yrityksen suunnitelmissa on päivittää olennaisuusanalyysia vuoden 2018 aikana.

Viimeisimmän arviointimme perusteella Saga Furs keskittyy edelleen vahvasti vastuullisuuden perinteisille alueille, kuten taloudelliseen kannattavuuteen, tuotekehitykseen, henkilöstöjohtamiseen ja arvoverkostojen hallintaan. Me olemme kuitenkin myös arvioineet uudelleen olennaisia näkökohtia, erityisesti niitä, joissa meillä on liiketoiminnallisesti merkittävin taloudellinen ja yhteiskunnallinen vaikutus sekä ympäristövaikutus. Näihin lukeutuu eläinten hyvinvointi, tuotteiden sertifiointi ja jäljitettävyys, päästöjen tarkkailu ja avoin viestintä.

 

Vastuullisuuden olennaiset ulottuvuudet
1. Eläinten hyvinvointi
2. Sertifioidut tuotteet
3. Jäljitettävyys
4. Kasvihuonekaasut ja päästöt maaperään
5. Läpinäkyvyys ja avoin viestintä
6. Taloudellinen kannattavuus ja verojalanjälki
7. Hyvä henkilöstöjohtaminen
8. Tuotekehitys
9. Arvoverkoston hallinta
10. Saga-tavaramerkit

 

Johtamistavan kuvaus

Yrityksenä uskomme, että vahva taloudellisen ja yhteiskunnallisen vastuun sekä ympäristövastuun kulttuuri auttaa rakentamaan mainettamme ja parantaa läpinäkyvyyttä sidosryhmiämme kohtaan. Vastuullisuus on laadun tae, joka parantaa yrityksen tuottavuutta ja minimoi riskejä.

Vuonna 2016 jalkautimme uuden yritysvastuualustan, jonka avulla voimme asettaa tavoitteita, parantaa suorituskykyämme sekä raportoida edistyksestämme aiempaa järjestelmällisemmin. Tunnistimme yritysvastuuasioiden omistajat ja asiantuntijat kaikkialta yrityksestä ja kokosimme heidät yhteen ydintiimiksi.

Saga Furs on alan ainoa huutokauppayhtiö, jolla on käytössä toimittajien sertifiointi- ja auditointiohjelma. Näin ollen Saga Fursin johtotiimille raportoiva yritysvastuutiimi rakentuu hienosti aiempien onnistumisten päälle ja vastaa tehokkaasti tuleviin haasteisiin. Johtotiimi valvoo yritysvastuutoiminnon raportteja ja vastuuasioita, jotka Saga Fursin hallitus loppukädessä hyväksyy. Saga Fursin hallitus on korkein taho, joka hyväksyy yritysvastuuseen ja kestävään kehitykseen liittyvät toimintatavat ja ohjeistukset.