Toimitusjohtajan katsaus

Hyvät sidosryhmät,

Jatkuva panostuksemme kestävään kehitykseen on tehnyt Saga Fursista alamme johtavan toimijan tällä sektorilla. Uskomme, että vahva panostus vastuulliseen toimintaan auttaa meitä rakentamaan mainettamme ja edistää toimintojemme läpinäkyvyyttä. Samalla se varmistaa tuotteidemme laatua ja tulostamme minimoiden riskejä.

Tämän vuoden aikana tulemme ottamaan seuraavan askeleen yritysvastuun aluella käynnistämällä uuden kestävän kehityksen ohjelman. Tämä luo pohjan yritysvastuuohjelman tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen. Samalla tulemme raportoimaan saavutuksistamme aikaisempaa systemaattisemmin. Ohjelma rakentuu aikaisempien saavutustemme päälle auttaen meitä paremmin vastaamaan tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Vastuullinen vaihtoehto

Saga Furs on ainoa turkishuutokauppayhtiö, jonka välittämillä nahoilla on ympäristöasioita sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskeva sertifiointi- ja auditointiohjelma. Tästä johtuen Saga Furs tunnetaan jo nyt ”vastuullisena vaihtoehtona” ja olemme tarhasertifikaatin osalta selvässä etulyöntiasemassa.

Viimeisen 12 kuukaiden aikana olemme laajentaneet toimintaamme kahdella sektorilla:

  1. Olemme laajentaneet sertifiointiprosessiamme entistä useampaan maahan Euroopassa ja aloittaneet potentiaalien tarhojen auditoinnin Yhdysvalloissa.
  2. Kaudella 2016-2017 olemme ylpeitä kyetässämme tarjoamaan sataprosenttisesti sertifioituja minkkieriä. Olemme työskennelleet läheisesti tuottajien kanssa jo vuosia edistääksemme heidän toimintoja, jotta meidän asettamat laatuvaatimukset tulisivat täytetyksi.

Toimialatasolla, Saga Fursin olemassa olevien toimenpiteiden lisäksi, olemme mukana rahoittamassa eurooppalaista Welfur-järjestelmää, joka käynnistyi vuoden 2017 alusta. Welfurin asettamien tietellisiin eläintutkimuksiin perustuvien linjausten mukaisesti, tullaan kaikilla meille toimittavilla eurooppalaisilla tarhoilla suorittamaan vuosittaiset auditointitarkastukset kattaen kolmen vuoden syklillä kolme tilan eri tuotantokautta. Vaikkakin welfur -hanke tulee olemaan haastava, olemme sataprosenttisesti sitoutuneita sen onnistumiseen ja tämän myötä edistämään entisestään turkiseläinten hyvinvoinnin tilaa.

Läpinäkyvyyttä tarhoilta muotitaloihin asti

Jäljitettävyys on toinen aihealue, missä olemme selvästi johtavassa asemassa alalla. Viime vuosien aikana olemme kehittäneet RFID-jäljitettävyysteknologiaa, mikä mahdollistaa sen, että kuluttajat voivat ostotapahtuman yhteydessä nähdä tuotteen nahkojen alkuperän koko tuotentoketjun alkupäähän asti. Olemme testanneet toimintoa sisäisesti ja tulemme seuraavaksi testaamaan teknologiaa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tavoitteenamme on kyetä raportoimaan tuloksista lähikuukaisien aikana.

Täydellinen jäljitettävyys on tärkeätä yrityksellemme ja suuret muotitaloasiakkaamme näkevät sen seuraavana luonnollisena toimenpiteenä läpinäkyvyyden osoittamisessa turkistarhalta muotitaloon asti.

 Päästötön uusiolämpö ja teknologia

Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti, mikä astui voimaan vuoden 2016 lopulla, kartoitamme sisäisiä prosessejamme ja toimintatapojamme alentaaksemme ekologista kuormitusta. Tulemme raportoimaan myös tähän alueeseen liittyvistä toimenpiteistä, sisältäen tavoitteemme siirtyä paperittomaan toimistoon. Vuoden 2016 alusta Saga Fursin pääkonttori Vantaalla on käyttänyt vain päästötöntä uusiolämpöä.

Pertti Fallenius