Turkistilojen sertifiointi

Sertifikaatti varmistaa vastuulliset turkikset muotiteollisuudelle

Saga Fursin sertifiointiohjelma painottaa tuottajan vastuuta ympäristöstä, eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Suomalainen sertifiointijärjestelmä on ollut käytössä jo vuodesta 2005, jolloin Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto (STKL) – FIFUR aloitti sen kehittämisen tärkeimpien sidosryhmiensä kanssa. Sertifiointijärjestelmää on kehitetty yhteistyössä toimialan, Suomen viranomaisten, EU:n ja myös turkiseläimiin erikoistuneiden eläinlääkäreiden kanssa.

Saga-sertifiointi on ainutlaatuinen tilojen hallintajärjestelmä, jolla taataan eläinten hyvinvoinnin korkein taso. Saga Furs kehittää jatkuvasti sertifiointiohjelmaansa vastaamaan maailmanlaajuisten brändien ja nuorten sukupolvien vastuullisuuteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvään kysyntään. Ohjelma täyttää ja jopa ylittää lakien vaatimukset.

Vuodesta 2017 Saga-sertifiointi on sisältänyt WelFur-arvioinnin, joka on tiedeperusteinen kriteeristö eläinten hyvinvoinnille. Loppuvuodesta 2021 WelFur on otettu osaksi maailmanlaajuista Furmark-sertifiointijärjestelmää, joka sisältää useita paikallisia sertifiointiohjelmia aidoille turkiksille. Saga Furs on mukana kehittämässä Furmarkia, ja  vastaamme, että tuottajien puolesta huutokaupoissa myymämme nahat ovat sertifioituja.

Kaikki Saga Fursin huutokaupoissa myytävät minkin, ketun ja Suomensupin nahat ovat sertifioituja. Nahat ovat peräisin pääosin eurooppalaisilta ja pohjoisamerikkalaisilta turkistiloilta, jotka auditoi kolmas akkreditoitu osapuoli.

 

Saga-sertifioinnin tärkeimmät kriteerit

  1. Eläinten hyvinvointi ja terveys

Eläinten terveys ja hyvinvointi ovat ehdoton edellytys korkealaatuiselle eläinten kasvatukselle. Sertifioiduilla turkistiloilla eläinten hyvinvointia edistetään välittömin ja ennaltaehkäisevin toimenpitein.

  1. Eläinten kasvatusolosuhteet

Turvallinen ja virikkeellinen suoja, joka on mukautettu eläintenkasvatuksen eri sykleihin, on turkiseläimen tärkein ympäristö.

  1. Tilahygienia

Siisti ja puhdas tilaympäristö edistää hyvinvointia ja mukavuutta sekä eläimillä että tarhaajalla. Ennakoivat toimenpiteet estävät monia ongelmia.

  1. Jalostus

Terveet eläimet muodostavat perustan korkealaatuiselle jalostukselle. Sertifioidut tilat eivät myy tai luovuta turkiseläimiä maihin, jotka eivät täytä Suomen eläinsuojelulain mukaisia ​​vaatimuksia.

  1. Ympäristövaikutus

Sertifioitu turkistarha minimoi vaikutuksensa ympäröivään luontoon. Ympäristönsuojelua koskevat yksityiskohtaiset säännökset on eritelty kunkin tilan ympäristölupaan. Erityistä huomiota kiinnitetään esimerkiksi lannan, jätteiden ja juottojärjestelmän oikeaan käsittelyyn.

  1. Rehun laatu

Eläimille annetaan säännöllisesti tutkittua rehua, joka täyttää eläimen ravitsemukselliset tarpeet kussakin tuotantovaiheessa. Rehunvalmistuksessa suositaan kotimaisia ​​raaka-aineita, ja koko rehuketju on dokumentoitu.

  1. Harjoittelu ja ammattitaidon ylläpito

Turkistuotanto on ammatti, joka edellyttää vankkaa käytännön osaamista sekä jatkuvaa ammatillista kehittymistä. Sertifioidulla tilalla on hyvät edellytykset toimia myös tilanteissa, jotka poikkeavat päivittäisistä rutiineista.

Lue lisää:
WelFur
Jäljitettävyys
Eläinten hyvinvointi