Turkistilojen sertifiointi

Sertifikaatti varmistaa vastuulliset turkikset muotiteollisuudelle

Saga Fursin sertifiointiohjelma painottaa tuottajan vastuuta ympäristöstä, eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Suomalainen sertifiointijärjestelmä on ollut käytössä jo vuodesta 2005, jolloin Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto (STKL) – FIFUR aloitti sen kehittämisen tärkeimpien sidosryhmiensä kanssa. Vuodesta 2017 Saga-sertifiointi on sisältänyt WelFur-protokollan.

Suomalaisen sertifiointijärjestelmän mukaan tehty Saga-sertifiointi, millä nimellä myös Saga Fursin huutokauppa-asiakkaat sen tuntevat, on ainutlaatuinen tilojen hallintajärjestelmä, jolla taataan eläinten hyvinvoinnin korkein taso. Saga Furs kehittää jatkuvasti sertifiointiohjelmaansa vastaamaan maailmanlaajuisten brändien ja nuorten sukupolvien vastuullisuuteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvään kysyntään. Ohjelma täyttää ja jopa ylittää lakien vaatimukset.

Saga-sertifiointijärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2005, ja sitä on kehitetty yhteistyössä toimialan, Suomen viranomaisten, EU:n ja myös turkiseläimiin erikoistuneiden eläinlääkäreiden kanssa. Tämän vuoksi turkiseläinten kasvatukselle on olemassa tiukat eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset, jotka ovat tiukemmat kuin esimerkiksi lihateollisuudella.

Vuodesta 2017 Saga-sertifiointi on sisältänyt WelFur-arvionnin, joka on tiedeperusteinen kriteeristö eläinten hyvinvoinnille. Loppuvuodesta 2021 WelFur on otettu osaksi maailmanlaajusta Furmark-sertifiointijärjestelmää, joka sisältää useita paikallisia sertifioinitiohjelmia eri luonnonturkiksille. Saga Fursin rooli Furmarkissa on varmistaa, että tuottajien puolesta huutokaupoissa myymämme nahat ovat sertifioituja.

Saga Fursin huutokaupoissa 100 % ketun- ja Suomensupin nahoista on sertifioitu. Sagan välittämät nahat ovat peräisin pääosin eurooppalaisilta turkistarhoilta, jotka noudattavat Euroopan neuvoston turkistarhoja koskevaa suositusta. Lisäksi esimerkiksi Suomessa, tärkeimmässä tuottajamaassamme, laki asettaa vaatimukset turkistarhoille. Näitä lain vaatimuksia täydennetään sertifioinnilla.

 

Saga-sertifioinnin tärkeimmät kriteerit

 1. Eläinten hyvinvointi ja terveys, lue lisää

Eläinten terveys ja hyvinvointi ovat ehdoton edellytys korkealaatuiselle eläinten kasvatukselle. Sertifioiduilla turkistiloilla eläinten hyvinvointia edistetään välittömin ja ennaltaehkäisevin toimenpitein.

 1. Eläinten kasvatusolosuhteet

Turvallinen ja virikkeellinen suoja, joka on mukautettu eläintenkasvatuksen eri sykleihin, on turkiseläimen tärkein ympäristö.

 1. Tilahygienia

Siisti ja puhdas tilaympäristö edistää hyvinvointia ja mukavuutta sekä eläimillä että tarhaajalla. Ennakoivat toimenpiteet estävät monia ongelmia.

 1. Jalostus

Terveet eläimet muodostavat perustan korkealaatuiselle jalostukselle. Sertifioidut tilat eivät myy tai luovuta turkiseläimiä maille, jotka eivät täytä eläinsuojelulain mukaisia ​​vaatimuksia.

 1. Ympäristövaikutus

Sertifioitu turkistarha minimoi vaikutuksensa ympäröivään luontoon. Ympäristönsuojelua koskevat yksityiskohtaiset säännökset on eritelty kunkin tilan ympäristölupaan. Erityistä huomiota kiinnitetään esimerkiksi lannan, jätteiden ja kastelujärjestelmän oikeaan käsittelyyn.

 1. Rehun hallinta

Eläimille annetaan säännöllisesti tutkittua rehu, joka täyttää eläimen ravitsemukselliset tarpeet kussakin tuotantovaiheessa. Rehunvalmistuksessa suositaan kotimaisia ​​raaka-aineita, ja koko rehuketju on dokumentoitu.

 1. Harjoittelu ja valmistelu poikkeustilanteissa

Turkistuotanto on ammatti, joka edellyttää vankkaa käytännön osaamista sekä jatkuvaa ammatillista kehittämistä. Sertifioidulla tilalla on hyvät edellytykset toimia myös poikkeustilanteissa, jotka poikkeavat päivittäisistä rutiineista.

Suomalainen sertifiointijärjestelmä eli Saga-sertifikaatti

 • Sertifiointijärjestelmän on kehittänyt Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry (FIFUR )
 • Kriteereinä ovat eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvatusolosuhteet, rehun ylläpito, tilan hygienia, kirjanpito ja ympäristönhallinta. Kaikkiaan kriteereitä on yli 60, joista WelFur on yksi protokollista.
 • Sertifioituja tiloja valvoo ja tarkastaa paikallisten ja EU-viranomaisten lisäksi myös eläinlääkärit
 • Sertifikaatti on voimassa vuoden, jonka jälkeen se tarkistetaan uudelleen
 • FIFUR vastaa suomalaisten turkistarhojen sertifioinnista. DNV GL on riippumaton auditoija, joka arvioi kriittisesti, täyttääkö FIFURin laatujärjestelmä ja sen kaikki prosessit tilojen sertifiointikriteerit
 • Suomen sertifiointikriteerit asettaa FIFURin hallitus. Saga Fursilla on käytössä järjestelmä, jonka avulla valvotaan, mitkä tilat ovat sertifioituja ja mitkä eivät.

Lue lisää:
WelFur
Jäljitettävyys
Eläinten hyvinvointi