Welfur on osa sertifiointiamme

Welfur-arviointi on tiedeperusteinen kriteeristö eläinten hyvinvoinnille. Welfur sisältyy jo vuonna 2005 aloitettuun 32-kriteeriseen Saga-sertifointiin. Sanommekin WelFurin olevan 33. kriteerimme.

Nykyisen eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sisältävän sertifiointiohjelman lisäksi Saga Furs on mukana Fur Europen vuoden 2017 alusta käynnistämässä Welfur-arviointihankkeessa. Welfurin noudattaminen lisää turkistilojen tarkastuksia, ja tilakäynnit ajoittuvat tilojen kolmeen eri työskentelykauteen. Vuodesta 2021 alkaen WelFur on osa Furmark-seritifiointijärjestelmää, joka takaa eläinten hyvinvoinnin. Furmark vastaa osaltaa kuluttajien vaatimukseen yksinkertaisesta, maailmanlaajuisesta järjestelmästä, joka on helposti tunnistettavissa.

Welfur-arvioinnin kehittäjät tulevat 7 eurooppalaisesta yliopistosta ja instituutista. Arviointi pohjautuu perusteelliseen tarkasteluun kaikista turkiseläinten hyvinvointia koskevista tutkimuksista. Niiden pohjalta tutkimusryhmä tunnisti hyvinvointi-indikaattorit ja -mittarit, joista tuli lopulta WelFur-arviointikohdat.

Welfur-arviointia kehittäessä otettiin huomioon useita satoja toimenpiteitä, ja tutkijat valitsivat minkkien ja kettujen hyvinvointimittarit niiden tieteellisen pätevyyden, luotettavuuden ja toteutettavuuden perusteella. Mittaristoon kuuluvat muun muassa ravitsemuksellinen ruokinta, hyvät edellytykset kasvatukselle, eläinten käyttäytyminen ja hyvä terveys.

WelFur on tieteellinen ja läpinäkyvä mittaristo

WelFurin kehittämisen aikana ulkopuoliset asiantuntijat ovat auttaneet ylläpitämään tieteellisen työn laatua ja yhdenmukaistamaan mittaristoa alkuperäisten tutkimustulosten kanssa. Asiantuntijat tekevät läpinäkyvyysraporttia, jossa selitetään yksityiskohtaisesti syyt mittaristoon valituille arvoille.

WelFur-arviointia kehittämässä olleet yliopistot ja instituutiot:

  • Itä-Suomen yliopisto (Biotieteiden laitos)
  • MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (eläintutkimus)
  • Aarhusin yliopisto (Eläinlääketieteen ja biotieteiden osasto)
  • Norjan biotieteiden yliopisto (Eläin- ja vesitieteiden laitos)
  • Ruotsin maataloustieteellinen tiedekunta (Eläinlääketieteellinen tiedekunta)
  • Utrechtin yliopisto (Eläintiede ja -yhteiskunta osasto)
  • Ranskan kansallinen maatalousalan tutkimuslaitos

Lue lisää:
Welfur
Sertifiointi
Jäljitettävyys
Eläinten hyvinvointi