Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavalla tavalla järjestämisestä. Toimitusjohtaja voi ryhtyä yhtiön normaalista toiminnasta poikkeaviin toimenpiteisiin vain hallituksen luvalla, paitsi jos hallituksen hyväksynnälle tarvittava aika aiheuttaisi yhtiölle tilanteen, jossa se kärsii huomattavaa vahinkoa. Jälkimmäisessä tapauksessa hallitusta tulee informoida niin pian kuin käytännössä on mahdollista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty.

Saga Furs Oyj:n toimitusjohtajana toimii 01.09.2009 alkaen tekn.yo. Pertti Fallenius (s. 1962). Hän on ollut Turkistuottajat Oyj:n palveluksessa vuodesta 1985-: markkinointipäällikkö 1991, markkinointijohtaja 1998, toimitusjohtajan sijainen 2003. International Fur Federationin  hallituksen jäsen.  Ei osakeomistuksia yhtiössä. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöiltä 31.10.2013. Toimitusjohtaja Pertti Falleniukselle on laadittu toimitusjohtajasopimus.

Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa. Se valmistelee yhtiön hallitukselle päätettäväksi tulevia asioita kuten mm. konsernin strategiat, budjetit, politiikat sekä merkittävimmät investoinnit ja yrityskaupat. Lisäksi johtoryhmässä käsitellään raportointiin, yrityskuvaan, henkilöstön palkitsemiseen ja sijoittajasuhteiden hoitoon liittyviä asioita.

Johtoryhmä

päivitetty: helmikuu 2018