Saga Furs Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.11.2016–31.10.2017

Tämä on tiivistelmä Saga Furs Oyj:n julkaisemasta tilinpäätöstiedotteesta.

 Keskeistä tilikauden jälkimmäiseltä puoliskolta (1.5.2017–31.10.2017)

– Saga Furs Oyj:n tilikauden kahden jälkimmäisen huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 212 miljoonaa euroa (195 MEUR)

– Kesä- ja syyskuun huutokaupoissa välitettiin yhteensä 5,5 miljoonaa minkin-, ketun-, suomensupin- ja karakul-lampaannahkaa. Sekä minkin- että ketunnahkojen hintataso laski kesäkuussa verrattuna yhtiön joulu- ja maaliskuun huutokauppoihin, ja osa nahoista jätettiin myymättä. Syyskuussa hintataso vahvistui jälleen hieman.

– Konsernin välitysmyynnin arvo kasvoi hintatason nousun ansiosta 8 prosenttia ja oli 213 miljoonaa euroa (197 MEUR). Konsernin liikevaihto oli edellisen tilikauden tasolla ja oli 25,0 miljoonaa euroa (24,7 MEUR).

– Konsernin liiketulos oli 4,4 miljoonaa euroa (5,1 MEUR).

– Konsernin nettorahoitustuotot laskivat 5 prosenttia ja olivat 1,3 miljoonaa euroa (1,4 MEUR).

– Tulos ennen veroja oli 5,7 miljoonaa euroa (6,4 MEUR). 

– Verokirjauksista johtuen osakekohtainen tulos oli 1,29 euroa (1,95 EUR)

Keskeistä koko tilikaudelta 1.11.2016–31.10.2017 (1.11.2015–31.10.2016)

– Saga Furs Oyj:n tilikauden 1.11.2016–31.10.2017 välitysmyynnin arvo kasvoi 31 prosenttia 437 miljoonaan euroon (335 MEUR) hintatason nousun ansiosta.

– Ketunnahkojen hintataso vahvistui 38 prosenttia ja minkinnahkojen hintataso 25 prosenttia edellisestä tilikaudesta.

– Yhtiö välitti tilikauden aikana 10,2 miljoonaa nahkaa (10,5 milj.).

– Konsernin liikevaihto kasvoi 23 prosenttia ja oli 52,7 miljoonaa euroa (43,0 MEUR).

– Konsernin liiketulos parani hintatason nousun ansiosta 11,7 miljoonaa euroa ja oli 5,8 miljoonaa euroa voitollinen (5,9 MEUR tappiollinen).

– Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat 17 prosenttia ja olivat 3,4 miljoonaa euroa (2,9 MEUR). Arvo-osuusjärjestelmän yhteistililtä yhtiön haltuun siirtyneisiin osakkeisiin liittyvät maksamattomat osingot, 450.000 euroa, tuloutuivat ja kasvattivat siten nettorahoitustuottoja.

– Konsernin tulos ennen veroja kasvoi 12,1 miljoonaa euroa ja oli 9,2 miljoonaa euroa voitollinen (3,0 MEUR tappiollinen).

– Konsernin osakekohtainen tulos oli 2,05 euroa (-0,68 EUR).

– Hallitus ehdottaa 19.4.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.11.2016–31.10.2017 jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona osakkeenomistajille 1,00 euroa osaketta kohti ja 720.000 euroa siirretään suhdannerahastoon. Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 23.4.2018 ja maksupäiväksi 30.4.2018.

 

Saga Fursin toimitusjohtaja Pertti Fallenius:
”Saga Fursin tilikausi 2016/2017 oli selvästi voitollinen. Kauden huutokaupoissa näkyi Kiinan aktiivisuus: Kiinan markkinaosuus ketunnahkojen ostossa kasvoi selvästi, ja maahan vietiin lähes kaksinkertainen määrä ketunnahkoja edelliskauteen verrattuna. Tämä vahvisti myös ketun hintatasoa. Lisäksi Venäjän markkinoiden piristyminen sekä Euroopan muotiteollisuuden aktiivisuus näkyivät huutokauppojen tuloksissa. Kansainvälisen muotiteollisuuden kysyntä kertoo vastuullisesti tuotettujen nahkojen vahvasta asemasta muodissa.

 Vähittäismyyntikausi jatkuu edelleen tärkeimmillä markkinoilla. Yhtiön tilikauden tulos riippuu tulevien huutokauppojen myyntituloksista, joiden todennäköistä kehitystä on tässä vaiheessa mahdoton arvioida.”

5/17–10/17 11/16–10/17 5/16–10/16 11/15–10/16
6 kk 12 kk 6 kk 12 kk
Välitysmyynnin arvo, MEUR 212,7 437,1 197,4 334,7
Välitetty nahkamäärä, 1.000 kpl 5 578 10 178 5 951 10 471
Liikevaihto, MEUR 25,0 52,7 24,7 43,0
Liiketulos, MEUR 4,4 5,8 5,1 -5,9
Tulos ennen veroja, MEUR 5,7 9,2 6,4 -3,0
Osakekohtainen tulos, EUR 1,29 2,05 1,95 -0,68
Oman pääoman tuotto, (ROE) % 5,0 % 8,0 % 8,3 % -2,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) % 4,2 % 6,4 % 3,9 % -0,8 %

Arvio liiketoiminnan kehityksestä alkaneella tilikaudella 

 Kuluvan syksyn ja talven aikana kaksi tunnettua muotitaloa luopui turkiksen käytöstä. Kansainvälinen muotiteollisuus käyttää kuitenkin edelleen runsaasti turkista mallistoissaan, mikä kertoo vastuullisesti tuotettujen nahkojen vahvasta asemasta muodissa. Saga Fursin strateginen ketun käyttöä mallistoissa lisäävä projekti on osaltaan tukenut suomalaisen ketun kysyntää.

Yhtiön päämarkkinalla Kiinassa tärkein vähittäismyyntikausi jatkuu kiinalaiseen uuteenvuoteen, joka on tänä vuonna edellistä vuotta myöhemmin eli helmikuun puolivälissä. Kiinalaiset asiakkaat ostivat tilikaudella 2016/2017 niin paljon edelliskautta enemmän nahkoja, että osa niistä siirtyy käytettäväksi seuraavalla vähittäismyyntikaudella. Pukinevarastot ovat Kiinassa tällä hetkellä suuret. Ylitarjonta painaa hintatasoa, ja markkinatilanne vaikeuttaa kiinalaisten asiakkaiden rahoituksen saantia. Tilanteen odotetaan vaikuttavan kiinalaisten asiakkaiden ostokäyttäytymiseen alkaneen kauden huutokaupoissa.

Venäjän markkinoiden elpyminen jatkuu, sillä maan talous on vakiintunut ja inflaatio saatu kuriin. Lisäksi turkispukineiden ja -asusteiden valmistus Venäjällä on kääntynyt kasvuun useamman vuoden laskun jälkeen. Turkisten vähittäiskauppa käynnistyi hyvin ja on pysynyt vakaana.

Saga Furs Oyj järjestää alkaneella tilikaudella joulukuussa 2017 pidetyn huutokaupan lisäksi huutokaupat maaliskuussa, kesäkuussa ja syyskuussa 2018. Yhtiön tavoitteena on tarjota koko myyntikauden huutokaupoissa 8 miljoonaa minkin-, 2,4 miljoonaa ketun-, ja 150.000 suomensupin- ja 450.000 karakul-lampaannahkaa. Maaliskuun huutokauppa järjestetään yhdessä kanadalaisen Fur Harvesters Auction Inc. -huutokauppaliikkeen kanssa.

Yhtiön uudistettuun strategiaan liittyvien kehitysohjelmien, Pohjois-Amerikan toimintojen laajentamisen ja Norjaan etabloitumisen arvioidaan kasvattavan nahkakohtaisia kustannuksia alkaneella tilikaudella. Minkkilajittelun siirtäminen Fur Centeriin aiheuttaa alkaneella tilikaudella kertaluonteisia kuluja. Pidemmällä aikavälillä siirto tuo kuitenkin merkittäviä logistisia säästöjä.

Yhdysvaltain dollarin nousevien korkojen sekä asiakkaiden rahoituksen saantiin liittyvien haasteiden arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti yhtiön nettorahoitustuottoihin. Yhtiön tuottaja-asiakkaiden odotetaan käyttävän edellistä tilikautta enemmän yhtiön tarjoamaa ennakkorahoitusta.

Arvioiden tekeminen tulevien huutokauppojen myyntituloksista on yhtiön joulukuun huutokaupan perusteella ennenaikaista. Tilikauden tulos riippuu tulevien huutokauppojen myyntituloksista, joiden todennäköistä kehitystä on nykyisessä markkinatilanteessa mahdoton arvioida.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa 19.4.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.11.2016–31.10.2017 jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona osakkeenomistajille 1,00 euroa osaketta kohti ja 720.000 euroa siirretään suhdannerahastoon. Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 23.4.2018 ja maksupäiväksi 30.4.2018. Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet, lukuun ottamatta emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat oikeutettuja osinkoon tilikaudelta 2016/2017.

SAGA FURS OYJ

Vantaalla 25.1.2018

HALLITUS

 

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, puh. 09 849 8326, juha.huttunen@sagafurs.com

Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan