Saga Fursin huutokauppa alkaa torstaina 19.12. – tarjolla maailman ensimmäinen 100-%:sti WelFur-sertifioitu valikoima

Saga Fursin kauden 2019/2020 ensimmäinen huutokauppa järjestetään 19.–20.12. Vantaalla. Historialliseksi huutokaupan tekee se, että Saga Furs on maailman ensimmäinen huutokauppayhtiö, joka myy eläinten hyvinvointiin kehitetyn yhteiseurooppalaisen arviointiohjelma WelFurin läpäisseitä nahkoja.

WelFur-kriteeristö on sisällytetty jo ennalta kattavaan Saga-sertifiointiprotokollaan. WelFur-kriteeristön lisääminen osaksi jo vuodesta 2005 asti kehitettyä suomalaista tilasertifiointia edesauttaa Sagaa ja suomalaisia tuottajia säilyttämään johtavan asemansa vastuullisesti tuotettujen turkisnahkojen tuotannossa ja kaupassa.

”Kaikki välittämämme ketun- ja suomensupinnahat ovat olleet jo pitkään sertifioituja ja otettuamme WelFurin käyttöön myös sertifioitujen minkinnahkojen tarjonta lisääntyy huomattavasti”, toimitusjohtaja Pertti Fallenius kertoo.

 

Lisää läpinäkyvyyttä

WelFurin on kehittänyt seitsemän eurooppalaista yliopistoa ja instituutiota, ja se perustuu tieteellisiin tutkimustuloksiin ja mitattavissa oleviin indikaattoreihin. Protokollan peruslähtökohtana on ollut eri tuotantoeläimille kehitetty EU:n Welfare Quality -ohjelma.

Europaan komissio on tunnustanut WelFurin, ja se on ensimmäinen eläinten hyvinvointia koskeva ohjelma, jota esitellään komission ei-sitovien aloitteiden tietokannassa. Tunnustuksella on painoarvoa, sillä itse- ja yhteissääntelyä koskevien aloitteiden tulee läpäistä prosessi, jossa arvioidaan ohjelmien periaatteita, kuten sidosryhmien osallisuutta, läpinäkyvyyttä, luotettavuutta, toteutettavuutta ja lainsäädännön noudattamista.

Lisäksi Saga-sertifioinnin ja WelFurin yhdistelmä parantaa avoimuutta kuluttajille.

“WelFur-kriteeristö on julkisesti saatavilla, ja Saga-sertifioinnin kautta voimme tarjota läpinäkyvyyttä tuotantoketjuun. Sagan huutokaupoista ostetut nahat ovat jäljitettävissä arvoketjussa takaisin tilalle asti”, Fallenius sanoo.

 

Huutokaupan tarjonnassa ketun- ja suomensupinnahat

Joulukuun huutokaupassa tarjotaan noin 233 000 sertifioitua ketunnahkaa ja 30 000 sertifioitua suomensupinnahkaa. Lisäksi myynnissä on Karakul-lampaannahkoja sekä pieni erä soopelinnahkoja. Minkinnahat ovat tarjolla kaudella ensimmäisen kerran maaliskuun huutokaupassa.

Myyntiohjelma on nähtävissä yhtiön verkkosivujen huutokauppaosiossa. Julkaisemme pörssitiedotteen huutokaupan tuloksesta kaupankäynnin päätyttyä perjantaina 20.12.2019.

 

Saga Furs Oyj, lehdistötiedote 17.12.2019