Saga Furs’ auktion inleds torsdagen den 19.12 – världens första 100 % WelFur- certifierade utbud

Saga Furs’ första auktion för säsongen 2019/2020 ordnas den 19-20.12 i Vanda. Auktionen är historisk eftersom Saga Furs är världens första auktionsbolag som säljer skinn vilka genomgått det sameuropeiska WelFur- utvärderingsprogrammet som utvecklats för att främja djurens välfärd.

WelFur- kriterierna har inkluderats i Sagas redan omfattande certifieringsprotokoll. Den finska farmcertifieringen har redan utvecklats sedan år 2005, och inkorporeringen av WelFur- kriterierna hjälper Saga och de finska farmarna att bibehålla sin ledande position inom produktion av och handel med ansvarsfullt producerade pälsskinn.

”Alla de räv- och finnsjubbskinn vi förmedlar har sedan länge varit certifierade, och efter implementeringen av WelFur kommer även utbuden av certifierade minkskinn att öka märkbart”, säger verkställande direktör Pertti Fallenius.

Ökad transparens

WelFur har utvecklats av sju europeiska universitet och institutioner, och är baserat på forskningsresultat och mätbara indikatorer. Protokollen har baserats på EU:s Welfare Quality- program som utvecklats för olika produktionsdjur.

Europeiska kommissionen har erkänt WelFur, som är det första program som berör djurens välfärd vilket presenteras i kommissionens databas över icke-bindande initiativ. Erkännandet är betydande, eftersom initiativ för själv- och samreglering bör genomgå en process under vilken utvärderas programmens principer, såsom intressentgruppernas medverkan, transparens, tillförlitlighet, genomförbarhet och efterlevnad av lagstiftningen.

Dessutom förbättrar kombinationen av Saga- certifieringen och WelFur transparensen gentemot konsumenterna.

”WelFur- kriterierna är allmänt tillgängliga, och via Saga- certifieringen kan vi erbjuda insyn i produktionskedjan. De skinn som köps från Sagas auktioner kan spåras tillbaka i värdekedjan ända till farmen”, säger Fallenius.

Auktionsutbuden omfattar räv- och finnsjubbskinn

Vid decemberauktionen bjuds ut ca 233 000 certifierade rävskinn och 30 000 certifierade finnsjubbskinn. Dessutom säljs karakul-lammskinn samt ett mindre parti sobelskinn. Minkskinnen bjuds ut för första gången vid auktionen i mars.

Försäljningsprogrammet är tillgängligt på bolagets hemsidor under Auktioner. Vi publicerar ett börsmeddelande över auktionsresultaten fredagen den 20.12.2019 efter att försäljningen har avslutats.

Saga Furs Oyj, pressmeddelande 17.12.2019