Sertifioitu lajitelma

Saga Furs rohkaisee tuottajia sitoutumaan sertifiointijärjestelmäämme. Uusi strategiamme tähtää entistä tiukempaan sertifioinnin integraatioon Saga Furs tavaramerkkiin.

Yritys tarjoaa nykyisin huutokaupoissaan ainoastaan sertifioiduilta tiloilta tulevia suomensupin- ja ketunnahkoja.

Tarhan sertifioiminen

Tuemme Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton (STKL ry) v 2005 perustamaa sertifiointijärjestelmää. Tilojen sertifiointijärjestelmä edellyttää dokumentointia ja jalostusstandardien jatkuvaa kehittämistä EU-lainsäädännön mukaisesti.

Yhtiöllä on käytössään päiväkohtainen seuranta sertifioiduista tiloista.

Koska yhtiön minkinnahkavalikoimasta ainoastaan noin 20 prosenttia on suomalaista alkuperää, ja muut minkinnahat tulevat eri eurooppalaisista tuottajamaista, 100-prosenttisesti sertifioitujen minkinnahkavalikoimien tarjoaminen on lajittelulogistiikan puitteissa enemmän aikaa vievää prosessi. Yhtiön tarjoaa myyntikaudella 2016-2017 myyntiin ensimmäiset sataprosenttisesti sertifioidut minkinnahkavalikoimat.

Sertifiointikriteerit

Sertifioitu turkistila täyttää sertifikaatin saavuttamiseksi määritellyt kriteerit. Kriteerit koostuvat seitsemästä osa-alueesta, jotka koskevat laaja-alaisesti tilan toimintaa:

1. Eläinten terveys ja hyvinvointi
2. Kasvatusolosuhteet
3. Rehuhuolto
4. Jalostus
5. Ympäristönhoito
6. Tilahygienia
7. Koulutus ja varautuminen poikkeusoloihin

Kriteeristön tavoitteena on kattaa ja dokumentoida keskeisimmät tilalla tapahtuvat työtehtävät ja kiinnittää huomiota turkiseläinten hyvinvointiin ja kasvatusympäristöön.