Ruotsissa aloite turkistarhauksen kiellosta ei etene sillä tiede puhuu tarhauksen puolesta

Ruotsin maataloustuministeri Jennie Nilsson toi tammikuisessa parlamenttipuheenvuorossaan esille, että väitteille eläinten heikosta hyvinvoinnista ei löydy tieteellistä perustetta minkkitarhauksessa. Näin ollen hän hylkäsi aloitteen turkistarhauksen kieltämisestä maassa.

Ministeri viittasi Ruotsin maatalousviraston tammikuussa 2018 julkaisemaan tieteelliseen suositukseen, jonka tarkoituksena oli tutkia minkin tuotantoa eläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä ja joka pohjaisi tarvittaessa uuteen lainsäädäntöön.

Nykyisen tieteellisen kirjallisuuskatsauksen perusteella Ruotsin maatalousvirasto ei löytänyt syytä ehdottaa uutta lainsäädäntöä. Lautakunta kiinnitti sen sijaan huomiota parantuneeseen eläinsuojeluun Ruotsin minkinkasvatuksessa vuodesta 2012 lähtien, joka on aikaansaatu ruotsalaisten tarhaajien omalla vapaaehtoisella terveysohjelmalla.

 

Ministeri korosti tieteellisen tosiasian merkitystä

Ministeri korosti myös tätä alan omaa aloitetta ja painotti vuoden 2018 suositusten tieteellistä perustaa sekä tieteelliseen tietoon perustuvan lainsäädännön merkitystä:

“Maatalousministeriö luottaa tiedekomiteaan. Alueesta vastaavana ministerinä tämä on tärkeä työkalu eläinten hyvinvointia koskevassa kontekstissa. Mielestäni on tärkeää tehdä päätöksiä tieteellisten tosiasioiden perusteella”, hän sanoi.

 

Tarhattua minkkiä ei voi verrata villiin

Ruotsalaiset asiantuntijat tutkivat myös muita asiaankuuluvia hyvinvointikysymyksiä. Yksi esimerkki on, että vuoden 2018 tutkimuksessa todettiin ettei tarhattua minkkiä voida verrata sen villiin vastineeseen.

Samoin tutkimuksessa todettiin, että uimavesi ei ole välttämätöntä tarhatulle minkille ja havaittiin stereotyyppisen käytöksen esiintymisen olevan erittäin alhaisella tasolla. Tätä ei voida myöskään yhdistää la0umoihin vaan ainoastaan yksilöihin.

 

Tulevia parannuksia uuden WelFur-ohjelman avulla

Ministeri toi esille, että lisätutkimus olisi toivottavaa samoin kuin sen rinnalla Ruotsin turkistuotannon hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuus tulevaisuudessa uuden eurooppalaisen WelFur-ohjelman kautta. WelFur perustuu Euroopan komission ohjelman periaatteisiin, mikä tarjoaa eläinten käyttäytymiseen perustuvan tieteellisen lisävalidoinnin.


Uutinen on refereoitu sivulta Sustainablefur.com