Saga Furs Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

 

Saga Furs Oyj, pörssitiedote, 6.5.2020 klo 19.15

Saga Furs Oyj:n toimitusjohtaja Pertti Fallenius jättää tehtävänsä, ja yhtiö on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi DI Magnus Ljungin. Yhtiötä vuodesta 2009 johtanut Fallenius jää välittömästi pois yhtiön operatiivisesta johdosta.

Turkisala on jo usean vuoden ajan elänyt haasteellisia aikoja. Covid-19 -pandemia on vaikuttanut dramaattisesti yhtiön välitysmyyntiin ja tuottajien taloudelliseen tilanteeseen. Tämän seurauksena turkistuotannon odotetaan laskevan merkittävästi niin Euroopassa kuin Pohjos-Amerikassa. Laskevat tuotantomäärät edellyttävät yhtiön toiminnan tehostamista ja rakenneuudistuksia. Nopeuttaakseen prosessia ja kehittääkseen yhtiölle uuden strategian yhtiön hallitus on päättänyt nimittää uudeksi toimitusjohtajaksi Magnus Ljungin, jolla on 20 vuoden kokemus turkisalalta ja joka on toiminut eri tehtävissä Saga Furs Oyj:ssä ja sen pääomistajassa Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:ssä. Lisäksi hän on toiminut mm. toimitusjohtajana tilitoimisto Norlic Oy:ssa, jonka asiakkaina on iso osa Suomen turkistuottajista.

”Haluan kiittää Pertti Falleniusta hänen työstään Saga Fursin johdossa. Hänen johdollaan yhtiön toimintaa on kehitetty päämäärätietoisesti eteenpäin, ja päätöksenteon avoimuutta on lisätty. Saga Furs Oyj on vakaalla pohjalla, mutta viime vuosina yhtiön taloudellinen tulos ei kuitenkaan ole ollut odotusten mukainen”, sanoo Saga Fursin hallituksen varapuheenjohtaja Kenneth Ingman.

Yhtiön varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena jatkaa Juha Huttunen.

Lisätietoja:

Hallituksen varapuheenjohtaja Kenneth Ingman, p. 040 759 1600
Toimitusjohtaja Magnus Ljung, p. 040 705 4595