Saga Furs Oyj byter verkställande direktör

 

Saga Furs Oyj, börsmeddelande, 6.5.2020 kl. 19.15

Saga Furs Oyj:s verkställande direktör Pertti Fallenius lämnar sin post, och bolaget har utnämnt DI Magnus Ljung till ny verkställande direktör. Fallenius, som har lett bolaget sedan år 2009, lämnar bolagets operativa ledning med omedelbar verkan.

Pälsbranschen har levt i utmanande tider redan under många år. Covid-19-pandemin har haft en dramatisk inverkan på bolagets förmedlingsförsäljning och farmarnas ekonomiska situation. Som en följd av detta beräknas skinnproduktionen minska avsevärt i både Europa och Nordamerika. De minskande produktionsvolymerna förutsätter att bolaget effektiverar verksamheten och genomför strukturella reformer. För att påskynda processen och utveckla en ny strategi för bolaget, har bolagets styrelse beslutat att utnämna Magnus Ljung till ny verkställande direktör. Ljung har 20 års erfarenhet av pälsbranschen och har skött olika uppgifter hos Saga Furs Oyj och dess huvudägare Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund r.f. Dessutom har han bl.a. fungerat som VD för bokföringsbyrån Norlic Ab, som har en stor del av de finska pälsdjursuppfödarna som sina kunder.

”Jag vill tacka Pertti Fallenius för hans arbete inom Saga Furs’ ledning. Under hans ledning har bolagets verksamhet målmedvetet utvecklats framåt, och transparensen inom beslutsfattandet har ökat. Saga Furs står på en stabil grund, men under de senaste åren har bolagets finansiella resultat dock inte uppnått förväntningarna”, säger Saga Furs’ vice styrelseordförande Kenneth Ingman.

Juha Huttunen fortsätter som bolagets vice verkställande direktör samt verkställande direktörens suppleant.

Tilläggsuppgifter:

Styrelsens viceordförande Kenneth Ingman, tel. 040 759 1600
Verkställande direktör Magnus Ljung, tel. 040 705 4595