Sagan suunnittelijat kestävän kehityksen puolestapuhujina muodin maailmassa

Saga Furs piti toukokuun 14. päivänä yksipäiväisen kestävää kehitystä käsittelevän koulutuksen kymmenelle suunnittelijalleen Sagan Design Centressä Kööpenhaminassa.

Saga Fursin yritysvastuupäällikkö Charles Ross ja CSR-päällikkö Marika Peuhkuri-Grön kertoivat kestävyyden kiinnostaneen kovasti aiheena kaikkia koulutukseen osallistuneita.

”Päivä oli pitkä mutta erittäin positiivinen kokemus”, Ross vahvistaa. ”Annoimme aamulla suunnittelijoille muutamia vaikeita kysymyksiä mietittäväksi, ja iltapäivällä löysimme niihin vastaukset.”

Erityistä kiinnostusta herättivät esimerkiksi avoimuuden merkitys alan arvoketjussa ja Sagan omassa jäljitettävyysohjelmassa, sekä eläinten hyvinvointi ja turkiseläinten elinkaari turkistarhoissa.

Peuhkuri-Grön kertoi, että tiimi oli valmistellut pitkän kysymysluettelon ennen koulutustilaisuutta. Turkkurit käsittelevät turkiksia päivittäin, joten heitä kiinnostivat erityisesti turkiksille tehtävät kemialliset käsittelyt. Asiaa käsiteltiin heidän omaan työhönsä liittyen sekä alan säännösten noudattamisen vuoksi.

Muokkauksessa käytettäviä kemikaaleja koskee REACH-standardi. Suurin osa REACH-asetusta noudattavista muokkausyrityksistä sijaitsee edelleen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin tuotteita vievät kiinalaiset muokkausyritykset ovat kuitenkin myös alkaneet noudattaa REACH-ohjeistusta.

Eläinten hyvinvoinnin saralla koulutukseen osallistuneet suunnittelijat halusivat tietää enemmän siitä, kuinka alan uusi WelFur-niminen protokolla tulee sopimaan jo aiikaisemmin käytössä olevaan sertifiointiin. Uuden tieteellisen eläinten arviointimenettelyn on arvioitu astuvan voimaan vuonna 2020. WelFur-menettelystä tulee tervetullut lisä Saga-sertifioinnille, mutta se ei kuitenkaan tule korvaamaan tätä.

”Intelin slogania lainatakseni, kyseessä on Sagan sertifiointi, joka sisältää WelFurin”, Ross selittää. ”Nykyinen turkistarhojen hallintajärjestelmä pitää sisällään kaikkiaan 80 kriteeriä ja WelFur sisältyy vain yhteen niistä. Menettelytapamme eroavat suuresti kilpailijoistamme, joista useat ottavat WelFurin käyttöön ainoana sertifiointimenettelynään.”

Koulutuksen loppupohdinnoissa osallistujat kertoivat olevansa ylpeitä siitä, että heidän yrityksensä on kestävän kehityksen edelläkävijä. Heistä tuntui myös, että he osaavat nyt kertoa asioista tarkemmin vierailijoille, joita keskuksessa käy vuosittain paljon.

Peuhkuri-Grön kertoo: ”Sen lisäksi, että kerroimme tiimillemme kattavasti sosiaaliseen vastuuseen liittyvistä ongelmista, halusimme myös rohkaista heitä viemään eteenpäin vahvaa kestävästä kehityksestä kertovaa viestiä.”

”Kööpenhaminan suunnittelijamme ovat puolestapuhujiamme muodin maailmassa”, Ross lisää, ”joten ei ollut lainkaan liian aikaista kertoa heille ohjelmamme etenemisestä.”