Yhtiön osingonjakopolitiikka

Saga Furs Oyj:n hallitus on 14.10.2013 pitämässään kokouksessa päättänyt seuraavasta linjauksesta yhtiön osingonjakopolitiikkaan:

Yhtiön tavoitteena on tasainen osingonjako, jossa otetaan huomioon yhtiön liiketoimintanäkymät sekä liiketoimintaan ja sen vaatimiin investointeihin liittyvät rahoitustarpeet.