Saga Furs Oyj:n TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2021–31.10.2022

Saga Furs Oyj, tilinpäätöstiedote 26.1.2023 klo 13.15

Tämä on tiivistelmä Saga Furs Oyj:n julkaisemasta tilinpäätöstiedotteesta. Kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön internetsivulla www.sagafurs.com.

Tulos ennen veroja säilyi voitollisena huolimatta välitysmyynnin voimakkaasta laskusta tilikauden alussa

 • Välitetyn nahkamäärän ja nahkojen hintatason laskun vuoksi Saga Fursin välitysmyynnin arvo laski 30 prosenttia edellisestä tilikaudesta ja oli 273 miljoonaa euroa (2020–2021: 392 milj. euroa).
 • Konsernin liikevaihto laski 24 prosenttia ja oli 39 miljoonaa euroa (51 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan kulut olivat vertailukauden tasolla 43 miljoonaa euroa (43 milj. euroa).
 • Konsernin liiketulos heikkeni 0,3 miljoonaa euroa tappiolliseksi (11 milj. euroa).
 • Konsernin nettorahoitustuotot laskivat 1,4 miljoonaan euroon (5,6 milj. euroa).
 • Konsernin tulos ennen veroja oli 1,2 miljoonaa euroa voitollinen (17 milj. euroa voitollinen).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (3,63 euroa).
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,14 euroa A-osaketta ja
  0,14 euroa C-osaketta kohden.

 

Puolivuosikausi 1.5.–31.10.2022

 

 • Puolivuosikaudella 1.5.–31.10.2022 yhtiön välitysmyynnin arvo piristyi 229 miljoonaan euroon, mutta jäi alle vertailukauden (248 milj. euroa).
 • Konsernin liikevaihto laski prosentin ja oli 30 miljoonaa euroa (30 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan kulut kasvoivat 28 miljoonaan euroon (25 milj. euroa).
 • Konsernin liiketulos heikkeni 2,1 miljoonaan euroon (7,2 miljoonaa euroa).
 • Konsernin tulos ennen veroja laski 2,8 miljoonaan euroon (9,0 milj. euroa).

 

 

Konsernin avainlukuja

5/22-10/22

11/21-10/22

5/21-10/21

11/20-10/21

 

6 kk

12 kk

6 kk

12 kk

 

 

 

 

 

Välitysmyynnin arvo, MEUR

228,9

272,7

247,8

391,9

Välitetty nahkamäärä, milj. kpl

8,1

9,3

6,2

10,0

Liikevaihto, MEUR

29,5

38,8

29,9

51,0

Liiketulos, MEUR

2,1

-0,3

7,2

11,0

Tulos ennen veroja, MEUR

2,8

1,2

9,0

16,6

Osakekohtainen tulos, EUR

1,15

0,29

1,90

3,63

Oman pääoman tuotto, (ROE) %

4,9 %

1,2 %

7,7 %

15,3 %

Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) %

3,0 %

1,9 %

8,6 %

13,5 %

Liiketoiminnan kehitysnäkymät


Kilpailun kiristyessä Saga Furs Oyj:n markkina-asema turkisnahkojen välityksessä on vahva. Yhtiö järjestää alkaneella tilikaudella huutokaupat maalis-, kesä- ja syyskuussa 2023.


Yhtiö arvioi tarjoavansa tilikauden huutokaupoissa 14 miljoonaa minkin-, 1,3 miljoonaa ketun- ja 70 000 suomensupinnahkaa. Määrät sisältävät päättyneeltä tilikaudelta siirtyneet jo lajitellut 4,8 miljoonaa minkin-, 660 000 ketun- ja 36 000 suomensupinnahkaa. Lisäksi yhtiö tarjoaa myyntiin 130 000 lampaannahkaa. Alkaneella kaudella pohjoisamerikkalaisia mustia minkinnahkoja aletaan markkinoida Royal Black -nimellä aiemmin käytetyn BLACKGLAMAn sijaan.

Konsernin henkilöstökulujen odotetaan kasvavan lajittelukulujen jaksotuksen purkautuessa nahkamyynnin yhteydessä. Energian hinnan ja yleisen kustannustason nousun odotetaan kasvattavan liiketoiminnan muita kuluja. Rahoitusvolyymin pieneneminen jatkunee edelleen, mikä laskee konsernin nettorahoitustuottoja. Tilikauden tulos riippuu tulevien huutokauppojen myyntituloksista, joiden arvioiminen on epävarmassa markkinatilanteessa mahdotonta.


Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,14 euroa A-osaketta ja 0,14 euroa C-osaketta kohden.


Vantaa 26.1.2023

SAGA FURS OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, puh. 09 849 8326, juha.huttunen@sagafurs.com

www.sagafurs.com


 

Liitteet