Saga Furs Oyj:n TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2022–31.10.20

Saga Furs Oyj, tilinpäätöstiedote 26.1.2024 klo 12.30

Tämä on tiivistelmä Saga Furs Oyj:n julkaisemasta tilinpäätöstiedotteesta. Kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön internetsivulla www.sagafurs.com.

Tilikauden tulos parani selvästi

 • Välitetyn nahkamäärän kasvu nosti Saga Fursin välitysmyynnin arvon 352 miljoonaan euroon (tilikaudella 2021/2022: 273 milj. euroa).
 • Konsernin liikevaihto kasvoi 20 prosenttia ja oli 47 miljoonaa euroa (39 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan kulut kasvoivat vertailukaudesta ja olivat 46 miljoonaa euroa (43 milj. euroa).
 • Konsernin liiketulos parani 3,2 miljoonaan euroon (liiketappio 0,3 milj. euroa).
 • Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat 2,9 miljoonaan euroon (1,4 milj. euroa).
 • Konsernin tulos ennen veroja oli 6,1 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa) eli 13 % liikevaihdosta (3 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 1,39 (0,29) euroa.
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,66 euroa A-osaketta ja 0,66 euroa C-osaketta kohden.

 

Puolivuosikausi 1.5.–31.10.2023

 

 • Yhtiön välitysmyynnin arvo laski vertailukaudesta ja oli 203 miljoonaa euroa (229 milj. euroa).
 • Konsernin liikevaihto laski ja oli 27 miljoonaa euroa (30 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan kulut pienenivät 26 miljoonaan euroon (28 milj. euroa).
 • Konsernin liiketulos parani 3,1 miljoonaan euroon (2,1 miljoonaa euroa).
 • Konsernin tulos ennen veroja kasvoi 4,2 miljoonaan euroon (2,8 milj. euroa).

 

 

Konsernin avainlukuja

5/23–10/23

11/22–10/23

5/22–10/22

11/21–10/22

 

6 kk

12 kk

6 kk

12 kk

 

 

 

 

 

Välitysmyynnin arvo, MEUR

202,9

352,4

228,9

272,7

Välitetty nahkamäärä, milj. kpl

8,1

13,0

8,1

9,3

Liikevaihto, MEUR

26,8

46,6

29,5

38,8

Liiketulos, MEUR

3,1

3,2

2,1

-0,3

Tulos ennen veroja, MEUR

4,2

6,1

2,8

1,2

Osakekohtainen tulos, EUR

0,96

1,39

1,15

0,29

Oman pääoman tuotto, (ROE) %

3,9 %

5,7 %

4,9 %

1,2 %

Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) %

4,5 %

6,6 %

3,0 %

1,9 %

 

Liiketoiminnan kehitysnäkymät

Alkaneella tilikaudella yhtiö järjesti joulukuussa 2023 verkkohuutokaupan ja järjestää lisäksi huutokaupat maalis-, touko- ja syyskuussa 2024. Yhtiö arvioi tarjoavansa tilikauden huutokaupoissa noin 9,5 miljoonaa minkinnahkaa ja yhteensä miljoona ketun- ja suomensupinnahkaa.

Yhtiön välitysmyynnin ja liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat myyntivolyymin ennakoidun laskun lisäksi nahkojen hintatason muutokset.

Nahkamäärien lasku pienentää konsernin henkilöstökuluja. Poistot säilyvät edellisen tilikauden tasolla. Liiketoiminnan muiden kulujen odotetaan laskevan maltillisesti. Rahoituksen volyymi supistunee edelleen, mikä pienentänee konsernin nettorahoitustuottoja.

Tilikauden 2023/2024 tulos riippuu kauden huutokauppojen myyntituloksista, joiden arvioiminen ei ole ennen varsinaisen myyntikauden alkua mahdollista.


Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,66 euroa A-osaketta ja 0,66 euroa C-osaketta kohden.


Vantaa 26.1.2024

SAGA FURS OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, puh. 09 849 8326, juha.huttunen@sagafurs.com

 

www.sagafurs.com


 

Liitteet