Saga Furs Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Saga Furs Oyj, yhtiökokouksen päätökset, 28.4.2023 klo 11.55

Saga Furs Oyj:n 28.4.2023 kokoontunut yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2021−31.10.2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen jakaa osakkeenomistajille osinkoa 0,14 euroa A-osaketta ja 0,14 euroa C-osaketta kohden, yhteensä noin 495.168 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.5.2023 ja osingon maksupäivä 10.5.2023.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen 3 §:ään perustuvan hallituksen ehdotuksen siitä, että tilikauden voitosta siirretään kymmenen (10) prosenttia eli 250 euroa vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon.

Toimielinten palkitsemisraportti vahvistettiin.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisvaliokunnan suositukseen perustuvan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön nimitystoimikunnan antaman suosituksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Saga Furs Oyj:n hallitukseen valittiin Jari Isosaari (varamies Harri Kuorikoski), Lasse Joensuu (Jouni Koskinen), Anders Kulp (Daniel Blomqvist), Virve Kuusela (Marja Tiura), Isto Kärkäinen (Mikko Nordberg), Kennet Myllykoski (Pasi Keskinen), Markus Sjöholm (Mikael Knuts) ja Rainer Sjöholm (Johan Ljung).

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous ei hyväksynyt osakkeenomistajien ehdotusta yhtiöjärjestyksen 3 § 7 momentin määräyksen poistamisesta yhtiöjärjestyksestä. Yhtiökokous ei myöskään hyväksynyt osakkeenomistajien ehdotusta yhtiöjärjestyksen 5 §:n B-osakkeiden määräysten poistamisesta yhtiöjärjestyksestä.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Isosaari ja varapuheenjohtajaksi Anders Kulp.

 

 

SAGA FURS OYJ

Hallitus


 

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, puh. 050 5120 326

 

www.sagafurs.com