Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osingonjakoesityksen

TURKISTUOTTAJAT OYJ        Pörssitiedote   11.1.2007

Pörssitiedote yhtiökokouksesta
Vaasassa 11.01.2007


Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osingonjakoesityksen

Turkistuottajat Oyj:n varsinainen yhtiökokous Vaasassa 11.01.2007
vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 1.9.2005 alkaneelta ja 31.8.2006
päättyneeltä tilikaudelta sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoesityksen.
Tilinpäätös on yhtiön ensimmäinen kansainvälisten IFRS-standardien
mukaisesti laadittu. Tilikauden voittovaroista päätettiin jakaa osinkona
osakkeenomistajille 0,95 euroa/osake eli yhteensä 3.420.000 euroa.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 16.01.2007 ja osinkojen maksupäivä
23.01.2007.

Hallituksessa jatkavat edelleen turkistuottajat Jorma Kauppila (varalla
Kari Manninen), Markku Koski (varalla Ulf Enroth), Erik Karls (varalla
Stefan Wik), Esa Rantakangas (varalla Jorma Eilonen) ja pankinjohtaja
Helena Walldén (varalla toimitusjohtaja Pirkko Rantanen-Kervinen).
Turkistuottaja Leena Pitkäsen tilalle valittiin turkistuottaja Pentti
Lipsanen (varalla Jukka Nordberg). Tilintarkastajiksi valittiin Ernst &
Young Oy.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kauppila ja varapuheenjohtajaksi Markku
Koski.


Turkistuottajat Oyj:n yhtiökokous
psta
Päivi Mononen-Mikkilä
viestintäjohtaja
puh. 050 512 0322