Kuluvan tilikauden tuloksen arvioidaan kääntyvän selvästi voitolliseksi

Saga Furs Oyj:n kuluvan tilikauden ensimmäisten huutokauppojen tuloksissa on näkynyt positiivisesti turkisnahkojen kysynnän kasvu. Maaliskuun huutokaupassa minkinnahkojen hintataso nousi 30 prosenttia viime vuoden vastaavaa huutokauppaa korkeammaksi. Ketunnahkojen hintataso on vahvistunut niin joulu- kuin maaliskuun huutokaupoissa edeltävään huutokauppaan nähden 15-25%. Hinnannousu on seurausta viime kauden edullisemman hintatason luomasta uudesta kysynnästä, perinteisesti merkittävän markkina-alueen Venäjän piristymisestä sekä muoti- ja tekstiiliteollisuuden voimakkaasta kiinnostuksesta turkiksiin.

Enemmistö kuluvan tilikauden aikana tarjottavista turkisnahoista tarjotaan tilikauden jäljellä olevissa huutokaupoissa kesä- ja syyskuussa 2017, joiden onnistuminen ratkaisee tilikauden tuloksen. Turkisnahkojen markkinatilanteen uskotaan jatkuvan hyvänä, joskin nopea hintojen nousu lisää markkinariskiä. Koko tilikauden tuloksen arvioidaan kääntyvän selvästi voitolliseksi.

 

Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, puh. 050 512 0326