Muutos Saga Furs Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ajankohtaan

Saga Fursin hallitus on päättänyt kutsua varsinainen yhtiökokouksen koolle Vantaalle 27.4.2017 aiemmin ilmoitetun 30.3.2017 sijasta.