Ändrat datum för Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma

Saga Furs’ styrelse har beslutat att den ordinarie bolagsstämman sammankallas i Vanda den 27.4.2017 istället för den 30.3.2017 som tidigare meddelats.