Saga Furs ja pohjoisamerikkalainen turkishuutokauppayhtiö NAFA sopimukseen

Saga Furs Oyj ja pohjoisamerikkalainen North American Fur Auctions Inc (NAFA) -huutokauppayhtiö ovat tänään päässeet sopimukseen, jolla varmistetaan vahva myyntikanava NAFA:n tuottaja-asiakkaille sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Saga Fursin terve taserakenne mahdollistaa sen, että NAFA:n tuottaja-asiakkaita aletaan siirtää välittömästi Saga Fursin asiakkaiksi.

Sopimuksella Saga Furs ja NAFA pyrkivät hälventämään viimeaikaista NAFA:an liittynyttä epävarmuutta ja tarjoamaan tuottajille mahdollisuuden myydä vuoden 2019 tuotantonsa Saga Fursin huutokaupoissa. Tarjonnat yhdistämällä luodaan kansainvälisille markkinoille monipuolinen erilaisten turkisnahkojen valikoima. Sopimuksen odotetaan lisäävän merkittävästi Saga Fursin markkinaosuutta korkealaatuisista minkinnahoista jo tulevalla tilikaudella.