Saga Furs och det nordamerikanska pälsauktionsbolaget NAFA har nått avtal

Saga Furs och det nordamerikanska auktionsbolaget North American Fur Auctions Inc (NAFA) har idag nått avtal om att säkerställa en stabil försäljningskanal för NAFA:s producentkunder i både Europa och Nordamerika. Saga Furs’ sunda balansstruktur gör det möjligt att omedelbart börjar överföra NAFA:s producentkunder att bli Saga Furs’ kunder.

Via avtalet strävar Saga Furs och NAFA att skingra den senaste tidens till NAFA hänförande osäkerheten och erbjuda producenterna möjlighet att sälja sin 2019 års produktion vid Saga Furs’ auktioner. Genom att kombinera utbuden skapas ett mångsidigt urval olika pälsskinn för de internationella marknaderna. Avtalet förväntas betydligt öka Saga Furs’ marknadsandel av högklassiga minkskinn redan under inkommande räkenskapsperiod.