Saga Furs kymmenen vuotta mukana YK:n Global Compact aloitteessa

Saga Furs liittyi maailman suurimpaan yritysten kestävää kehitystä koskevaan YK:n Global Compact ‑aloitteeseen kymmenen vuotta sitten. Aloite on toiminut Sagan kestävän kehityksen strategian pohjana.

 

Saga Furs on mitannut ja raportoinut yrityksen kestävän kehityksen edistymistä oma-aloitteisesti jo yli vuosikymmenen ajan. Tämä tehdään sekä Saga Fursin omien yritysraportointikäytäntöjen että Global Compact ‑aloitteen kymmenen raportointia koskevan periaatteen mukaisesti. Periaatteet käsittelevät ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption vastaista työtä. Saga Fursin toimitusjohtajan Pertti Falleniuksen mukaan ”menestystämme ei mitata ainoastaan tuloksilla, vaan myös sillä, miten me saavutamme ne.” Aloitteen noudattamiseen kuuluu myös toimitusjohtajan allekirjoittama vuosittainen kirje, joka korostaa yrityksen jatkuvaa sitoutuneisuutta.

Global Compact ‑aloitteen tavoitteena on käynnistää maailmanlaajuinen kestävää kehitystä edistävien yritysten ja sidosryhmien liike, haluamamme maailman saavuttamiseksi. Tätä tarkoitusta varten aloite kannustaa yrityksiä vastuulliseen liiketoimintaan ja tekemään strategisia toimia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kaltaisten laajempien yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi painottaen yhteistyön ja innovaation merkitystä.

Saga Fursin kestävästä kehityksestä ja toimitusketjujen hallinnasta vastaava liiketoimintapäällikkö Charles Ross muistelee kulunutta kymmentä vuotta:

”Liittymällä vapaaehtoisesti aloitteeseen ensimmäisenä yrityksenä alallamme vuonna 2008, pystyimme vakiinnuttamaan Saga Fursin aseman johtavana kestävän kehityksen vaikuttajana. Tämä kannustaa toimittajiamme sekä kilpailijoitamme kehittämään vastuullisia ja läpinäkyviä liiketoimintatapoja.” Hän jatkaa: ”Pidimme tätä askelta aikanaan varsin rohkeana, mutta yhteistyökumppanimme muotialalla eivät nykyään odota yhtään vähempää. Aloitteeseen liittyminen nosti alamme yleisiä vaatimuksia.”

Strategian priorisointi ja liiketoimintamme muutos

Saga Fursin muotiliiketoimintajohtaja Tia Matthews kuvailee Global Compact ‑aloitteen yleisiä puitteita: ”Yhteistyö on auttanut meitä tiedottamaan kestävän kehityksen strategiastamme ja priorisoimaan sitä samalla toiminnassamme. Yrityksellämme on liiketoimintaa 34 eri maassa, joten aloite muuttaa ja on muuttanut niin meidän liiketoimintaamme kuin koko muotialaa kohti vastuullisempia ja kestävämpiä käytäntöjä.”

YK:n Global Compact ‑ohjelman toimitusjohtaja Lise Kingo korosti hiljattain julkaistussa kansainväliselle yritysmaailmalle suunnatussa artikkelissaan (06/2018, Global Compact ‑verkkosivut) yksityisen sektorin merkittävää roolia YK:n Agenda 2030 ‑ohjelman hyvinvointia, rauhaa ja oikeudenmukaisuutta koskevien tavoitteiden toteuttamisessa.

Matthews sanoo: ”Saga Furs jatkaa sitoutuneena rooliinsa.”

Lue lisää YK:n Global Compact ‑aloitteen kymmenestä periaatteesta:

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles