Saga Furs Oyj:n ensimmäinen puolivuosikausi voitollinen

Saga Furs Oyj:n puolivuosikatsaus kaudelta 1.11.2016-30.4.2017 on julkaistu tänään.

 

 • Saga Furs Oyj:n välitysmyynnin arvo nousi puolivuosikaudella 1.11.2016-30.4.2017 63 prosenttia 224 miljoonaan euroon. (137 MEUR edellisellä vastaavalla puolivuosikaudella).
 • Yhtiö välitti puolivuosikauden aikana 4,6 miljoonaa nahkaa (4,5 miljoonaa edellisellä vastaavalla puolivuosikaudella). Välitetty ketunnahkamäärä lähes kaksinkertaistui, kun taas minkinnahkamäärä pieneni 15 prosenttia.
 • Sekä minkin- että ketunnahkojen hintataso nousi reilut 40 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta puolivuosikaudesta.
 • Konsernin liikevaihto kasvoi 51 prosenttia edellisestä vastaavasta puolivuosikaudesta ja oli 27,7 miljoonaa euroa (18,3 MEUR).
 • Liiketoiminnan kulut laskivat 11 prosenttia edellisestä vastaavasta puolivuosikaudesta ja olivat 26,8 miljoonaa euroa (30,0 MEUR). Kulujen pieneneminen johtui aiempaa suuremman osan lajittelutoiminnasta siirryttyä tehtäväksi tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla sekä siitä, ettei puolivuosikaudella kirjattu edellistilikauden suuruisia luottotappioita ostajasaamisista.
 • Konsernin liiketulos nousi 1,3 miljoonaa euroa voitolliseksi (-11,0 MEUR).
 • Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat 36 prosenttia edellisestä vastaavasta puolivuosikaudesta ja olivat 2,1 miljoonaa euroa (1,5 MEUR).
 • Konsernin tulos ennen veroja oli 3,4 miljoonaa euroa (-9,4 MEUR).
 • Konsernin tulos oli tilikauden ensimmäiseltä 6 kuukaudelta 2,7 miljoonaa euroa (-9,5 MEUR).
 • Osakekohtainen tulos oli puolivuosikaudella 0,74 euroa (-2,63 EUR).
 • Saga Furs Oyj antoi 27.3.2017 positiivisen tulosvaroituksen, jonka mukaan koko tilikauden tuloksen arvioitiin kääntyvän selvästi voitolliseksi.

Lue lisää