Saga Furs Oyj:s första halvårsperiod vinstgivande

Saga Furs Oyj:s halvårsrapport för perioden 1.11.2016-30.4.2017 har publicerats idag.

 • Under halvårsperioden 11.2016-30.4.2017 ökade värdet på Saga Furs Oyj:s förmedlingsförsäljning med 63 procent till 224 miljoner euro (137 MEUR under föregående motsvarande halvårsperiod).
 • Under halvårsperioden förmedlade bolaget 4,6 miljoner skinn (4,5 miljoner under föregående motsvarande halvårsperiod). Antalet förmedlade rävskinn nästan fördubblades, medan antalet minkskinn minskade med 15 procent.
 • Prisnivån på både mink- och rävskinn ökade med drygt 40 procent jämfört med fjolårets motsvarande halvårsperiod.
 • Koncernens omsättning ökade med 51 procent jämfört med föregående motsvarande halvårsperiod och uppgick till 27,7 miljoner euro (18,3 MEUR).
 • Rörelsekostnaderna minskade med 11 procent jämfört med föregående motsvarande halvårsperiod och uppgick till 26,8 miljoner euro (30,0 MEUR). Minskningen berodde på att en större del än tidigare av sorteringsverksamheten överförs till räkenskapsperiodens senare hälft, samt att det under halvårsperioden inte har bokförts kreditförluster från köparfordringarna till samma belopp som under föregående räkenskapsperiod.
 • Koncernens rörelseresultat ökade och uppvisade 1,3 miljoner vinst (-11,0 MEUR).
 • Koncernens netto finansiella intäkter ökade med 36 procent jämfört med föregående motsvarande halvårsperiod och var 2,1 miljoner euro (1,5 MEUR).
 • Koncernens resultat före skatter var 3,4 miljoner euro (-9,4 MEUR).
 • Koncernens resultat för räkenskapsperiodens första 6 månader var 2,7 miljoner euro (-9,5 MEUR).
 • Under halvårsperioden var resultatet per aktie 0,74 euro (-2,63 EUR).
 • Den 27.3.2017 publicerade Saga Furs Oyj en positiv vinstvarning, i vilken meddelades att resultatet för hela räkenskapsperioden uppskattades bli klart vinstgivande.

Läs mera