Saga Furs Oyj:n tilikauden 2015-2016 tuloksen odotetaan kääntyvän tappiolliseksi

Talouskasvun hidastuminen on näkynyt Kiinassa vähittäiskaupassa, ja pukineita on myyty joko hyvin pienellä katteella tai jopa tappiolla varastojen pienentämiseksi. Vähittäiskaupan volyymin arvioidaan laskevan erinomaisen edellisvähittäismyyntikauden jälkeen toissa vähittäismyyntikauden tasolle. Kiinassa on myös myymättä aiempia vuosia suurempia määriä nahkoja, joista ei ole valmistettu pukineita.

Venäjän taloudelliset haasteet ja ruplan arvon voimakas heikentyminen pienentävät paitsi venäläisten, myös muiden Venäjän markkinoille pukineita valmistavien asiakkaiden ostovoimaa. Vaikka Pohjois-Amerikassa viimeiset vähittäismyyntikaudet ovat olleet onnistuneita ja talouskasvu on päässyt vauhtiin, poikkeuksellisen lämmin talvisää on hidastanut vähittäiskauppaa. Lämmin talvisää on hidastanut talvipukineiden vähittäiskauppaa myös Länsi-Euroopassa.

Myyntikauden 2015-2016 ensimmäisten kansainvälisten huutokauppojen perusteella tilikauden tulevien huutokauppojen todennäköistä hintakehitystä on erittäin vaikea arvioida. Niin minkin- kuin ketunnahkojen kansainvälisen hintatason arvioidaan kuitenkin olevan edellismyyntikautta alhaisempi. Tilikauden tuloksen odotetaan jäävän selvästi edellistilikauden tulosta heikommaksi ja kääntyvän todennäköisesti tappiolliseksi.

27.1.2016