Saga Furs Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 2017/2018

Saga Fursin tilikauden tulos tilikaudelta 1.11.2017–31.10.2018 oli ennakoidusti tappiollinen

  • Saga Furs Oyj:n tilikauden 1.11.2017–31.10.2018 välitysmyynnin arvo laski 28 prosenttia 314 miljoonaan euroon (437 MEUR edellisellä tilikaudella).
  • Minkinnahkojen euromääräinen hintataso laski 24 prosenttia ja ketunnahkojen 20 prosenttia edellisestä tilikaudesta. Hintatason laskuun vaikutti haasteellisen markkinatilanteen lisäksi huutokauppamyynnillä painotetun dollarikurssin heikkeneminen keskimäärin 9 prosentilla.
  • Välitetty nahkamäärä laski 8 prosenttia yhtiön siirrettyä tavallista suuremman määrän minkinnahkoja myytäväksi seuraavalla tilikaudella. Yhtiö välitti tilikauden aikana 9,3 miljoonaa nahkaa (10,2 miljoonaa edellisellä tilikaudella).
  • Konsernin liikevaihto laski 13 prosenttia ja oli 45,7 miljoonaa euroa (52,7 MEUR).
  • Konsernin liiketulos painui hintatason voimakkaan laskun ja välitetyn nahkamäärän pienenemisen johdosta selvästi tappiolliseksi ja oli -4,5 miljoonaa euroa (5,8 MEUR voitollinen).
  • Konsernin nettorahoitustuotot laskivat 20 prosenttia ja olivat 2,7 miljoonaa euroa (3,4 MEUR).
  • Konsernin tulos ennen veroja laski 10,9 miljoonaa euroa ja oli 1,7 miljoonaa euroa tappiollinen (9,2 MEUR voitollinen).
  • Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,43 euroa (+2,05 euroa edellisellä tilikaudella).
  • Hallitus ehdottaa 26.4.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.11.2017–31.10.2018 jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona osakkeenomistajille 0,50 euroa osaketta kohti.

Lue lisää