Saga Furs Oyj bokslutkommuniké för räkenskapsperioden 2017/2018

Saga Furs räkenskapsperiodens 1.11.2017–31.10.2018 resultat som beräknat förlustbringande

  • Värdet på Saga Furs Oyj:s förmedlingsförsäljning under räkenskapsperioden 1.11.2017–31.10.2018 minskade med 28 procent till 314 miljoner euro (437 MEUR under föregående räkenskapsperiod).
  • Europrisnivån på minkskinn sjönk 24 procent och på rävskinn 20 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod. Prisnedgången orsakades av det utmanande marknadsläget samt av den mot auktionsförsäljningen vägda dollarns i medeltal 9 procent svagare kurs.
  • Antalet förmedlade skinn minskade med 8 procent då bolaget överförde ett större antal minkskinn än normalt att säljas under nästa räkenskapsperiod. Under räkenskapsperioden förmedlade bolaget 9,3 miljoner skinn (10,2 miljoner under föregående räkenskapsperiod).
  • Koncernens omsättning sjönk 13 procent och uppgick till 45,7 miljoner euro (52,7 MEUR).
  • Som en följd av den kraftiga prisnedgången och det minskade antalet förmedlade skinn var koncernens rörelseresultat klart förlustbringande och var -4,5 miljoner euro (5,8 MEUR vinstgivande).
  • Koncernens netto finansiella intäkter minskade 20 procent och var 2,7 miljoner euro (3,4 MEUR).
  • Koncernens vinst före skatter minskade med 10,9 miljoner euro och var 1,7 miljoner euro förlustbringande (9,2 MEUR vinstgivande).
  • Koncernens resultat per aktie var -0,43 euro (+2,05 euro under föregående räkenskapsperiod)
  • Styrelsen föreslår för bolagsstämman, som sammankallas den 26.4.2019, att av de utdelningsbara medlen för räkenskapsperioden 1.11.2017 – 31.10.2018 utdelas till aktieägarna 0,50 euro per aktie.

 

Läs mera