Saga Furs uudistaa organisaatiotaan tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi

Saga Furs uudistaa organisaatiotaan vastatakseen muuttuneeseen markkinatilanteeseen ja varmistaakseen yhtiön kilpailukyvyn tulevaisuudessa. Uudistuksen tarkoituksena on nopeuttaa päätöksentekoa ja parantaa valmiuksia vastata markkinoiden muutoksiin. Osana uudistusta yhtiö keskittää tukitoimintoja tehostaakseen toimintaa. Tämä tarkoittaa myös yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämistä.

Digitalisoituminen ja palveluliiketoiminnan merkityksen kasvaminen, Kiinan talouskasvun hidastuminen sekä Venäjän talouden jatkuvat haasteet ovat esimerkkejä muutoksista, joihin yhtiön toiminnan on nopeasti mukauduttava.

”Yhtiö on tilanteessa, jossa sen toimintaa on sopeutettava muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Samalla meidän on varmistettava, että organisaatiossamme on oikeat resurssit kun lähdemme hakemaan uutta kasvua. Muutamme tapaamme toimia sekä säästämme, jotta voimme panostaa tulevaisuuteen”, toimitusjohtaja Pertti Fallenius perustelee.

18.4.2016