Saga Furs förnyar sin organisation för att säkra den framtida konkurrenskraften

Saga Furs förnyar sin organisation för att möta den förändrade marknadssituationen och säkra bolagets framtida konkurrenskraft. Avsikten med reformen är att påskynda beslutsfattandet och förbättra bolagets förmåga att reagera på förändringar på marknaderna. Som en del av reformen koncentrerar bolaget stödfunktionerna för att effektivera verksamheten. Detta innebär även att bolaget inleder samarbetsförhandlingar.

Digitaliseringen och tjänsteaffärsverksamhetens tilltagande betydelse, den avtagande ekonomiska tillväxten i Kina samt de fortsatta ekonomiska utmaningarna i Ryssland är exempel på sådana förändringar, som bolagets verksamhet snabbt bör anpassa sig till.

”Bolaget är i en situation där dess verksamhet bör anpassas till den förändrade marknadssituationen. Samtidigt bör vi försäkra oss om att vår organisation har de rätta resurserna i det skede vi börjar söka ny tillväxt. Vi ändrar vårt sätt att arbeta och sparar, så att vi kan satsa på framtiden”, motiverar verkställande direktör Pertti Fallenius.

18 apr. 2016