Saga Fursin hallitus päätti lisäosingon maksamisesta

Saga Furs Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää 27.4.2017 pidetyn yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen lisäosingon maksuun. Osinkona maksetaan 0,30 euroa A- ja C-osakkeelta osakkeenomistajille, jotka on osingon täsmäytyspäivänä 10.10.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksupäivä on 17.10.2017. Lisäosinkoa maksetaan yhteensä 1 080 000 euroa.

Saga Furs Oyj

Hallitus