Saga Furs’ styrelse har beslutit att betala ut tilläggsutdelning

Saga Furs Oyj:s styrelse har beslutit att utnyttja sitt på bolagsstämman den 27.4.2017 beviljade bemyndigande att besluta om tilläggsutdelning. I utdelning betalas 0,30 euro per A- och C-aktie till de aktieägare som på utdelningens avstämningsdag den 10.10.2017 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Betalningsdagen är den 17.10.2017. I tilläggsutdelning betalas totalt 1 080 000 euro.

Saga Furs Oyj

Styrelsen