Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.11.2015-31.10.2016

Saga Furs Oyj:n tappio aiemmin arvioitua pienempi

  • Hintatason laskun ja välitetyn nahkamäärän pienenemisen johdosta Saga Furs Oyj:n välitysmyynnin arvo laski tilikaudella 1.11.2015-31.10.2016 47 prosenttia 335 miljoonaan euroon (637 MEUR edellisellä tilikaudella).
  • Minkinnahkojen hintataso laski yli 40 prosenttia ja ketunnahkojen yli 50 prosenttia edellisestä tilikaudesta.
  • Yhtiö välitti tilikauden aikana 10,5 miljoonaa nahkaa (11,1 miljoonaa edellisellä tilikaudella).
  • Konsernin liikevaihto laski edellisestä tilikaudesta 26 prosenttia ja oli 43,0 miljoonaa euroa (58,5 MEUR).
  • Konsernin liiketulos painui hintatason voimakkaan laskun ja välitetyn nahkamäärän pienenemisen johdosta selvästi tappiolliseksi ja oli -5,9 miljoonaa euroa (4,4 MEUR voitollinen) liiketoiminnan kulujen selvästä laskusta huolimatta.
  • Konsernin nettorahoitustuotot laskivat 41 prosenttia edellisestä tilikaudesta ja olivat 2,9 miljoonaa euroa (5,0 MEUR). Nettorahoitustuottoja pienensivät nettokorkotuottojen lasku sekä nettotarhaajaluottotappioiden kasvu.
  • Konsernin tulos ennen veroja oli 3,0 miljoonaa euroa tappiollinen (9,4 MEUR voitollinen).
  • Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,68 euroa (2,06 euroa edellisellä tilikaudella).
  • Hallitus ehdottaa 27.4.2017 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.11.2015-31.10.2016 jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona osakkeen­omistajille 0,20 euroa osaketta kohti, yhteensä 720.000 euroa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään enintään 0,30 euron lisäosingosta osaketta kohti, yhteensä 1.080.000 euroa.  Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

Lue koko tiedote