Uramahdollisuudet

Lajittelija – laadun ammattilainen

Lajittelija vastaa siitä, että jokainen Saga Fursin huutokaupassa myytävä nahka vastaa brändimme laatuvaatimuksia. Työtä riittää, ja siksi lajittelussa työskenteleekin suurin osa yhtiömme henkilökunnasta. Lajittelu koostuu erilaisista vaiheista, joista useat edellyttävät tekijältään pitkää kokemusta ja erikoisosaamista.

Säilyttääksemme asemamme osaamisen huipulla tarjoamme tehtäviin täydellisen ja jatkuvan koulutuksen. Se antaa välineet ammattitaitoon, jonka ansiosta lajittelijoidemme työnjälki on tänään alan virheettömin ja tasalaatuisin.

Nahkalajittelijan ura alkaa tuotannon varastotyöntekijän tehtävistä. Taitojen karttuessa tuleva lajittelija perehtyy lajittelujärjestelmään. Hän pääsee avustajaksi kokeneempien lajittelijoiden tiimiin tai työskentelee nahkojen vastaanotossa, mittauksessa tai niputuksessa. Sen jälkeen hänellä on mahdollisuus syventävään koulutukseen ja tulla varsinaiseksi lajittelijaksi.

Kun kokemus karttuu ja lajittelija tuntee vaativimmat ja vaikeimmatkin prosessin vaiheet, hänellä on mahdollisuus edetä tiimin vetäjäksi.

Lajittelijat auttavat myös tarhaajia korkeamman laadun saavuttamisessa.

Harjaantuneet lajittelijat kouluttavat suomalaisia, pohjoismaalaisia ja keskieurooppalaisia tarhaajia. Tarhaajat oppivat, miten lajitteluprosessissa huomioitavat eri ominaisuudet vaikuttavat turkisnahan hintaan. Tämä koulutus auttaa tarhaajia valitsemaan tuotantonsa perustaksi parhaan mahdollisen eläinkannan ja edistää heidän liiketoimintansa tuottavuutta.

Lajittelukausi alkaa marraskuussa ja päättyy touko- tai kesäkuussa.

Monet lajittelijoistamme työskentelevät vuosittain noin kuusi kuukautta kerrallaan, kun taas osa on vakituisessa työsuhteessa ja hoitaa muita tehtäviä lajittelukausien välissä. Uusien kausityöntekijät haku käynnistyy vuosittain syys-lokakuun aikana. Lisätietoja kausityösuhteista antaa tuotantopäällikkö Jari Heinonen, p. 09-8498 5262. Voit myös lähettää avoimen hakemuksen osoitteeseen rekry@sagafurs.com.

 

Huutokauppa-avustaja – ostajan oikea käsi

Turkishuutokauppa poikkeaa monista muista huutokaupoista siinä, että myytävät tuotteet eivät ole esillä huutokaupassa. Ostajat voivat tutustua näyte-eriin muutamia päiviä ennen huutokauppaa niille varatuissa tiloissa. Ostajien apuna on myyntiluettelo, johon nämä tekevät merkintöjä kiinnostuksensa kohteena olevista nahkaeristä. Suurissa huutokaupoissa on jopa 5000 näytenippua.

Huutokauppa-avustaja etsii nahkanippujen joukosta ostajan toivoman nipun ja nostaa sen asiakkaan nähtäville. Tehokas avustaja säästää ostajan aikaa ja vaivaa, ja tämä voi keskeytyksettä tutkia nahkoja ja tehdä niistä merkintöjään myyntiluetteloon. Ostaja voi antaa myös merkintöjen kirjoittamisen avustajan tehtäväksi ja paneutua pelkästään nahkojen tutkimiseen.

Ostajien sihteeri

Kansainväliset ostajat tarvitsevat usein sihteerin toimistotöihin ja huolehtimaan erilaisista asioista. Siksi palkkaammekin jokaista huutokauppaa varten sihteereitä, joiden palveluja tarjoamme asiakkaillemme.

Huutokauppakielenä on englanti, mutta asiakkaamme tulevat kaikkialta maailmasta. Siksi ostajan sihteerin on työssä menestyäkseen puhuttava sujuvan englannin lisäksi ainakin yhtä avainmarkkinoillamme käytettävää kieltä.

Huutokauppa-avustajan työ kestää kerrallaan noin viikon, mutta toistuu vuoden aikana järjestettävissä 4 huutokaupassa.
Työ on ihanteellinen esimerkiksi yliopisto-opiskelijalle, joka tahtoo rahoittaa opintojansa lyhyitä jaksoja työskennellen.

Tuhannet suomalaiset opiskelijat ovat 1980-luvun alusta alkaen hankkineet tuntumaa kansainväliseen kauppaan työskentelemällä yhtiömme huutokaupoissa. Huutokauppa-avustajana toimiminen jossakin nuoruuden vaiheessa yhdistääkin monia suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan vaikuttajia.

Järjestämme myyntikaudella 2018-2019 neljä huutokauppaa: joulukuussa, maaliskuussa, kesäkuussa ja syyskuussa.

Kun olet kiinnostunut huutokauppa-avustajan työstä, täytä sähköinen työhakemuslomake tai ota yhteyttä: auctionassistant@sagafurs.com

HuutokauppaHakuaikaEsittelyMyynti
Joulukuu 201810.-11.12.201817.-18.12.201819.-20.12.2018
Maaliskuu 201920.-22.2.20191.-7.3.20198.-14.3.2019
Kesäkuu 201920.-22.5.20193.-9.6.201910.-17.6.2019
Syyskuu 20192.-3.9.201910.-14.9.201915.-20.9.2019