Career opportunities

Sorterare – kvalitetsproffs

Sorteraren ansvarar för att varje skinn som säljs på Saga Furs auktion motsvarar kvalitetskraven i vårt varumärke. Det finns mycket att göra, och därför arbetar största delen av personalen i vårt företag med sortering. Sorteringen består av olika skeden, varav de flesta förutsätter en lång erfarenhet och specialkunskap av den person som utför den.

För att behålla vår ledande position inom kompetens ger vi en fullständig och kontinuerlig utbildning för uppgifterna. Det ger verktyg för en yrkeskunskap som gör att arbetsresultatet för våra sorterare idag har minst fel och jämnaste kvalitet på branschen.

Sorteringssäsongen börjar i november och slutar i maj eller juni.

Många av våra sorterare arbetar årligen ungefär sex månader åt gången, medan en del har ett fast anställningsförhållande och sköter andra uppgifter mellan sorteringssäsongerna.

Skinnsorterarens karriär börjar med en introduktion till sorteringssystemet. Han eller hon blir assistent i ett team med mer erfarna sorterare eller jobbar med att ta emot, mäta eller knippa skinn. Efter det har personen möjlighet till fördjupande utbildning och att bli en egentlig sorterare.

Då erfarenheten växer och sorteraren kan de mest krävande och även de svåraste skedena i processen, har personen möjlighet att bli teamledare.

Sorterare hjälper också pälsfarmare med att uppnå högre kvalitet.

Erfarna sorterare utbildar finska, nordiska och mellaneuropeiska pälsfarmare. Farmarna lär dig hur olika egenskaper som beaktas i sorteringsprocessen inverkar på pälsskinnets pris.

Denna utbildning hjälper farmare att välja den bästa möjliga djurstammen som grund för sin produktion och främjar produktiviteten i deras affärsverksamhet.

 

Auktionsassistent

Auktionsassistent – köparens högra hand

Pälsauktioner skiljer sig från andra auktioner i det avseendet att de varor som säljs inte visas upp i auktionssalen. Köparna har möjlighet att granska visningslotterna i särskilda utrymmen under inspektionsdagarna före auktionen. Till sin hjälp har köparna en katalog där de gör anteckningar om de skinnpartier de är intresserade av. Vid stora auktioner kan det finnas upp till 5.000 visningslotter.

Auktionsassistenten letar fram den lott som köparen önskar och lyfter fram den så att kunden kan se den. En effektiv assistent sparar tid och besvär för köparen, och köparen kan undersöka skinnen utan avbrott och göra sina anteckningar i försäljningskatalogen. Köparen kan också låta assistenten göra anteckningar och själv sätta sig in i att undersöka skinnen.

Auktionsassistentarbetet pågår i ungefär en vecka åt gången, men upprepas under 4 auktioner under året.

Arbetet är idealiskt till exempel för universitetsstuderande som vill finansiera sina studier genom att jobba kortare perioder.

Vi ordnar fyra auktioner under försäljningssäsongen 2019-2020: i december, mars, juni och september.

Om du är intresserad av att arbeta som auktionsassistent fyll i den elektroniska ansökningsblanketten eller kontakta:auctionassistant@sagafurs.com

Auctions Time for applications Inspection Sales
December 2019 9.-10.12.2019 17.-18.12.2019 19.-20.12.2019
March 2020 12.-14.2.2020 27.2.-3.3.2020 4.-13.3.2020
June 2020 18.-20.5.2020 1.-7.6.2020 8.-16.6.2020
September 2020 31.8.-1.9.2020 9.-13.9.2020 14.-21.9.2020