Career opportunities

Sorterare – kvalitetsproffs

Sorteraren ansvarar för att varje skinn som säljs på Saga Furs auktion motsvarar kvalitetskraven i vårt varumärke. Det finns mycket att göra, och därför arbetar största delen av personalen i vårt företag med sortering. Sorteringen består av olika skeden, varav de flesta förutsätter en lång erfarenhet och specialkunskap av den person som utför den.

För att behålla vår ledande position inom kompetens ger vi en fullständig och kontinuerlig utbildning för uppgifterna. Det ger verktyg för en yrkeskunskap som gör att arbetsresultatet för våra sorterare idag har minst fel och jämnaste kvalitet på branschen.

Sorteringssäsongen börjar i november och slutar i maj eller juni.

Många av våra sorterare arbetar årligen ungefär sex månader åt gången, medan en del har ett fast anställningsförhållande och sköter andra uppgifter mellan sorteringssäsongerna.

Skinnsorterarens karriär börjar med en introduktion till sorteringssystemet. Han eller hon blir assistent i ett team med mer erfarna sorterare eller jobbar med att ta emot, mäta eller knippa skinn. Efter det har personen möjlighet till fördjupande utbildning och att bli en egentlig sorterare.

Då erfarenheten växer och sorteraren kan de mest krävande och även de svåraste skedena i processen, har personen möjlighet att bli teamledare.

Sorterare hjälper också pälsfarmare med att uppnå högre kvalitet.

Erfarna sorterare utbildar finska, nordiska och mellaneuropeiska pälsfarmare. Farmarna lär dig hur olika egenskaper som beaktas i sorteringsprocessen inverkar på pälsskinnets pris.

Denna utbildning hjälper farmare att välja den bästa möjliga djurstammen som grund för sin produktion och främjar produktiviteten i deras affärsverksamhet.

 

Auktionsassistent

Auktionsassistent – köparens högra hand

Pälsauktioner skiljer sig från andra auktioner i det avseendet att de varor som säljs inte visas upp i auktionssalen. Köparna har möjlighet att granska visningslotterna i särskilda utrymmen under inspektionsdagarna före auktionen. Till sin hjälp har köparna en katalog där de gör anteckningar om de skinnpartier de är intresserade av. Vid stora auktioner kan det finnas upp till 5.000 visningslotter.

Auktionsassistenten letar fram den lott som köparen önskar och lyfter fram den så att kunden kan se den. En effektiv assistent sparar tid och besvär för köparen, och köparen kan undersöka skinnen utan avbrott och göra sina anteckningar i försäljningskatalogen. Köparen kan också låta assistenten göra anteckningar och själv sätta sig in i att undersöka skinnen.

 Sekreterare för köpare

Internationella köpare behöver ofta en sekreterare för kontorsuppgifter och för att sköta om olika saker.

Därför anställer vi sekreterare till varje auktion och erbjuder deras tjänster till våra kunder. Sekreterarnas arbete är en avgiftsbelagd tjänst, vars pris debiteras av kunden.

Auktionsspråket är engelska, men våra kunder kommer från hela världen. Därför ska en sekreterare för köpare förutom flytande engelska kunna tala åtminstone ett av språken på våra nyckelmarknader för att vara framgångsrik i sitt arbete.

Auktionsassistentarbetet pågår i ungefär en vecka åt gången, men upprepas under 4 auktioner under året.

Arbetet är idealiskt till exempel för universitetsstuderande som vill finansiera sina studier genom att jobba kortare perioder.

Tusentals finska studerande har sedan början av 1980-talet bekantat sig med internationell handel genom att arbeta vid auktioner i vårt företag. Arbete som auktionsassistent i något skede i ungdomen förenar många påverkare inom finskt näringsliv och samhälle.

Vi ordnar fyra auktioner under försäljningssäsongen 2018-2019: i december, mars, juni och september.

Om du är intresserad av att arbeta som auktionsassistent fyll i den elektroniska ansökningsblanketten eller kontakta:auctionassistant@sagafurs.com

AuctionsTime for applicationsInspectionSales
December 201810.-11.12.201817.-18.12.201819.-20.12.2018
March 201920.-22.2.20191.-7.3.20198.-14.3.2019
June 201920.-22.5.20193.-9.6.201910.-17.6.2019
September 20192.-3.9.201910.-14.9.201915.-20.9.2019