Arbetsplatser

Intressanta uppgifter i ett dynamiskt företag

Saga Furs letar efter kunniga människor som vill jobba i en utmanande internationell miljö.

Fast anställning

Vårt företag har 140 heltidsanställda medarbetare i Finland och runtom i världen. Över hälften av dem arbetar i Fur Center i Vanda, resten i de viktigaste producentländerna för pälsfarmning, köparländer samt på nyckelmarknader och modemetropoler runtom i världen.

Personalen i Vanda jobbar med olika uppgifter inom bl.a. sortering, lagerhållning, marknadsföring, försäljning, kommunikation, ekonomiadministration, finansiering och säkerhetstjänster.

Tillfällig anställning

Under sorteringsperioden för pälsskinn, från november till maj, sysselsätter vi över 200 visstidsanställda medarbetare.

Vi utbildar säsongarbetarna i de olika skedena av sortering, och många av dem återvänder till ett bekant team år efter år.

Auktionsassistenter

Vi erbjuder arbete för 100–150 auktionsassistenter vid varje auktion. De hjälper internationella köpare, då köparna bedömer skinn till försäljning före den egentliga auktionen. Dessutom kan de ha andra uppgifter under själva auktionen.

Auktionsassistentens arbete pågår från några dagar till en vecka vid var och en av de 4 årliga auktionerna.

På säsongtoppar arbetar över 600 personer hos oss i fasta och tillfälliga uppgifter.