Dataskydd

Saga Furs har skyldighet att skydda personuppgifter som används i affärsverksamheten. Som registerförare förbinder vi oss att respektera din integritet och att i hanteringen av personuppgifterna säkerställa att de är skyddade på behörigt sätt och endast är tillgängliga för personer vars arbetsuppgifter kräver det i enlighet med de användningsändamål som är redovisade i dataskyddsbeskrivningarna.

När du använder vårt företags tjänster behöver vi vissa personuppgifter, till exempel namn, e-postadress och telefonnummer. Denna information samlas in så att vi kan identifiera dig och tillhandahålla de tjänster du vill ha.

Den här sidan berättar vilken information vi samlar in, vad vi använder den till samt vilka rättigheter du har.

Dataskyddsbeskrivningar

Vi samlar in olika uppgifter för olika användningsändamål. Av denna anledning har vi gjort tre olika dataskyddsbeskrivningar, i vilka förklaras vilken information som samlas in och hur den hanteras i olika situationer.

Dataskyddsbeskrivning – kunder och samarbetspartners

Den registrerades rättigheter

Enligt dataskyddslagen har du till exempel rätt att få veta vilka personuppgifter vi hanterar, rätt att korrigera dina uppgifter, rätt att förbjuda direktmarknadsföring sant rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vi svarar på din förfrågan inom 30 dagar efter mottagandet.

I frågor gällande dataskydd vänligen kontakta dataprivacy@sagafurs.com