Insiderbulletin: Saga Furs – Värdet på räkenskapsperiodens förmedlingsförsäljning ökade nästan 30 % jämfört med föregående räkenskapsperiod

Saga Furs Oyj, insiderbulletin 13.9.2023 kl. 18.30
 

Saga Furs’ septemberauktion avslutades idag. I auktionen deltog 200 köpare från alla huvudmarknadsområden. Majoriteten av inköpen gjordes till Kina, men skinn köptes även till Sydkorea, Turkiet, Grekland och modeindustrin i västländerna.

Vid auktionen bjöds ut 365 000 räv- och finnsjubbskinn varav 85 % såldes, och 4,2 miljoner minkskinn varav 90 % såldes. Prisnivån på räv-, finnsjubb- och minkskinnen förblev stabil jämfört med juniauktionen. En stor del av utbuden bestod av skinn ur de lägre kvalitetsklasserna, vilket är typiskt för septemberauktionen.

Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 91 miljoner euro (9/2022: 123 milj. euro). Under innevarande räkenskapsperiod är värdet på förmedlingsförsäljningen 349 miljoner euro efter septemberauktionen (2021/2022: 273 milj. euro). Under räkenskapsperioden har bolaget sålt 11,8 miljoner mink-, 1,0 miljoner räv- och 0,1 miljoner finnsjubbskinn (2021/2022: 8,2 milj. mink, 0,9 milj. räv och 0,1 milj. finnsjubb).

”Då efterfrågan återhämtar sig har skinnlagren som ackumulerats under coronapandemin börjat minska, vilket återspeglas i en ökad förmedlingsförsäljning jämfört med föregående säsong. Prisnivån är fortfarande på en för farmarna olönsam nivå, och till följd av detta fortsätter den globala produktionen av både mink- och rävskinn att minska”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.

I slutet av säsongen har Saga Furs ca 9 miljoner minkskinn på lager, vara ca en fjärdedel är sorterade, samt 780 000 rävskinn varav ca två tredjedelar är sorterade.


SAGA FURS OYJ

Tilläggsinformation:
Försäljningsdirektör Mikko Hovén, tel. 050 340 4679

www.sagafurs.com