Insiderinformation: Värdet på förmedlingsförsäljningen 111 miljoner euro vid Saga Furs’ juniauktion

Saga Furs Oyj, insiderbulletin 16.6.2023 kl. 18.40

Saga Furs’ skinnauktion avslutades idag med rävskinnsförsäljning. Över 230 köpare deltog i auktionen, och majoriteten av inköpen riktades till bolagets huvudmarknad Kina. Inköp gjordes även till Sydkorea, Turkiet samt den västerländska modeindustrin.

Vid auktionen bjöds ut 5 miljoner minkskinn, varav 76% såldes, och drygt 500 000 räv- och finnsjubbskinn, varav ca 60% såldes. Jämfört med marsauktionen sjönk priserna på minkskinn med i genomsnitt 8% och på rävskinn 17%, varav 5 procentenheter berodde på försvagningen av Kinas valuta yuan. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 111 miljoner euro (6/2022: 92 milj. euro). Efter juniauktionen har Saga Furs sålt lika många minkskinn (8,2 miljoner) som under hela föregående räkenskapsperiod, fastän septemberauktionens utbud på 4 miljoner minkskinn ännu återstår. Situationen är svårare gällande rävskinnen, även om fler skinn sålts under innevarande räkenskapsperiod jämfört med samma period i fjol.

”Vi förväntade oss att rävskinnsförsäljningen skulle vara återhållsam och prisnivån klart otillräcklig. Förutom den försiktighet som råder på marknaden i Kina har rävskinnens situation redan länge hämmats av den ringa efterfrågan på pälsbesatser”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.

Torsdagen den 29.6 publicerar Saga Furs en halvårsrapport för räkenskapsperioden som inleddes den 1.11.2023. Bolaget ordnar nästa auktion i september 2023.

Tilläggsinformation:

Försäljningsdirektör Mikko Hovén, tel. 050 340 4679

www.sagafurs.com