Saga Furs Oyj har utnämnt Tarja Oinonen-Rouvali till finansieringsdirektör och medlem av ledningsgruppen

Saga Furs Oyj, börsmeddelande 8.12.2022 kl. 12.15

Saga Furs Oyj stärker ledningsgruppens struktur för att främja implementeringen av bolagets på våren uppdaterade strategi. Till den nya befattningen som bolagets finansieringsdirektör har utnämnts FöM Tarja Oinonen-Rouvali, som senast har arbetat för Cinia Oy. Förutom finansieringen kommer hon även att ansvara för personaladministration samt IT. Utnämningen är också ett led i förberedelserna inför perioden efter april 2024 då vice verkställande direktör Juha Huttunen, som ansvarar för ekonomin, går i pension.

”Tarja har lång erfarenhet av ledningsuppgifter inom ekonomiförvaltning och konsultering i en krävande företagsmiljö. Jag önskar henne varmt välkommen att ansvara för finansieringshelheten, vilken i vårt exportorienterade företag är mångfacetterad. Det finns även utmaningar relaterade till personaladministration och IT, och målsättningen är att säkra vår position som den mest efterfrågade handelsplatsen för ansvarsfullt producerade pälsskinn”, säger Saga Furs Oyj:s verkställande direktör Markus Gotthardt.

Oinonen-Rouvali inleder sin nya tjänst den 12.12 och rapporterar till bolagets verkställande direktör.

Från och med den 12.12.2022 är följande personer medlemmar av Saga Furs Oyj:s ledningsgrupp:

-          Markus Gotthardt, verkställande direktör

-          Juha Huttunen, vice verkställande direktör (ekonomi)

-          Tarja Oinonen-Rouvali, finansieringsdirektör

-          Mikko Hovén, försäljningsdirektör

-          Sameli Mäkelä, operativ direktör

-          Julio Suarez Christiansen, affärsverksamhetsdirektör, brand och internationella producenter

-          Samantha Vesala, affärsverksamhetsdirektör, marknadsföring och affärsverksamhetsrelationer

 

Tilläggsinformation:

Verkställande direktör Markus Gotthardt, tel. 050 081 2851, markus.gotthardt@sagafurs.com

 

www.sagafurs.com